Ministeren og kystsikringen

Ministeren og kystsikringen

Miljøminister og borgmester drøftede søndag løsninger vedrørende regional digesikring ved Kronprins Frederiks Bro. Det skete, da miljøministeren besøgte Frederikssund.

Af Palle Bruselius

 

FJORDEN: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Carlsen besøgte søndag Frederikssund, hvor han mødtes med borgmester John Schmidt Andersen. Den lokalt bosatte folketingsmand, Hans Andersen (V) deltog ligeledes.
Her var hovedemnet den regionale digeløsning, som kommunen foreslår ved Kronprins Frederiks Bro på baggrund af de mange hændelser med meget forhøjet vandstand og stormflod i fjorden – senest i forbindelse med stormen Urd.
Stormen Bodil, der oversvømmede den 151 meter lange bro i 2013, står også stadig tydeligt i alles erindring.
John Schmidt Andersen sagde blandt andet ved et efterfølgende pressemøde:
– Frederikssund Kommune har jo af godmodighed og velvillighed overtaget alle diger her i Frederikssund. Det gjorde de tilbage i 1973. Men nu er det vores forpligtelse, fortalte borgmesteren.
– Jeg kan godt forstå, at der er mange heroppe, det kan de ikke forstå. Det er vores problem at forklare borgerne, at nu har vi en forpligtelse som ligger langt ud over 135 millioner nede fra Solbyen, det er havnekajen, det er Skuldebæk Havn. Hvis du bare tager den vitale del, så kan vi sikkert gøre det for 100 millioner måske, men hvis vi skal redde, alt hvad der kan reddes heromkring, og hvad vi også har forpligtelser til med vejanlæg, kloakanlæg med videre, så snakker vi om helt andet beløb. Vi er nødt til at lave en spunsvæg og hele vejen ned ude i vandet, som kan tage op til 2,25 eller 2,35 meter.
Miljøministeren ville ved besøget ikke give konkrete løfter i forbindelse med en mulig løsning.
– Vi vil samle de ansvarlige borgmestre i det her område til en drøftelse. Det gør vi inden længe. Der indkalder vi Kystdirektoratet og de ansvarlige borgmestre til at få drøftet, hvad er det for  muligheder, man ser. Så vil der i november komme en samfundsøkonomisk  analyse af de her forhold. Og så skal der tages stilling til,. hvad skal der så ske?
– Med hensyn til det her projekt  – når det er relevant at drøfte med Kystdirektoratet for bordenden, så er det fordi kommunerne og kommunernes Landsforening over for mig har tilkendgivet, at man gerne ser, at staten aktivt går ind i en koordination af større projekter, og det her er sådan set et meget godt eksempel på, hvordan vi kan prøve at gøre det. Så er det jo også en statslig installation, der er her.
Ministeren berørte også spørgsmålet om, hvor stor muligheden var for at staten faktisk vil gå ind i projektet.
– Det er der ingen tilkendegivelse af fra min side i dag. Vi har en fælles aftale, der finansierer kystsikring, der varer til 2018, hvor den skal genforhandles. Så må man se, hvordan den politiske holdning er på det tidspunkt. Men regeringen har klart tilkendegivet, at kystsikring og kystbeskyttelse – det er lodsejernes ansvar. Kommunerne kan gå ind og medfinansiere. Det er vores grundlæggende princip. Så kan der være eksempler, hvor man fraviger dette af forskellige årsager, sagde Esben Lunde Carlsen.

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »