Midlertidig genhusning af klub

Midlertidig genhusning af klub
Ungdomsklubben rykker fra Perlehuset til lokaler i det tidligere administrationscenter i Jægerspris.

En vandskade har tvunget ungdomsklubben i Jægerspris til at rykke teltpælene op i en periode.

Af journalist Conny Probst

JÆGERSPRIS: I starten af 2024 blev der konstateret en skade på en pumpe til ventilationsanlægget placeret på loftet i Møllevej nr. 92B (Perlehuset), hvor der er ungdoms- og fritidsklub.

Skaden på pumpen har betydet, at der er løbet fjernvarmevand gennem loftet til stueplan og opfugtet cirka 80 m2 gulvareal samt opfugtet den nederste del af tilstødende vægge.

Endvidere er der sket skade på en mindre del inventar.

Teknologisk institut, rekvireret af kommunens forsikringsselskab, har konkluderet, at skaden på pumpen skyldes frostsprængning.

Kommunens forsikringsselskab har afvist skaden, da skadesårsagen ikke vurderes at skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen, men en brugs-/ installationsfejl.

Taget skal udskiftes

Samtidig med udbedring af skaderne planlægges der en tagudskiftning i foråret 2024.

Endvidere har Byrådet besluttet at frigive midler til renovering af klubber, der for Perlehuset omhandler en delvis ombygning og etablering af en ”fælles sal”, ombygning af køkken, at skabe forbindelser mellem aktivitetsrummene samt en renovering af de indvendige overflader mm.

Udbedring af skader, udskiftning af tag samt delvis ombygning, kan i princippet udføres hver for sig, men det vil betyde, at ungdomsklubben af to omgange skal flytte ind/ud, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til både tid, økonomi og gener.

Midlertidig placering

Derfor placeres de fleste af ungdomsklubbens faciliteter midlertidigt i det tidligere administrationscenter i Jægerspris, i de tidligere mødelokaler; J1, J2, J3, samt kantinedelen.

Fritidsklubben samler sine aktiviteter på Møllevej 92 A (Højen).

Mødelokalerne i det tidligere administrationscenter er hensigtsmæssigt placeret i ejendommen ift. den midlertidige brug, da de er afgrænset af dørkontrol til den øvrige del.

Arealmæssigt svarer det afgrænsede område cirka til arealet i Perlehuset.

Den midlertidige anvendelse kræver en godkendelse. Det vurderes, at der vil kunne gives godkendelse til midlertidige anvendelse i op til 25 uger, baseret på 2 ugentlige åbningsdage.

De forventede udgifter til den midlertidige etablering er på cirka 50.000 kroner.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »