MF Columbus skranter

MF Columbus skranter
Arkivfoto: Steen Westh

[vc_row][vc_column][vc_column_text]FREDERIKSSUND KOMMUNE: Frederikssund Kommune ejer og driver færgen MF Columbus, som i sommerhalvåret sejler mellem Kulhuse og Sølager. I årene 2026 til 2031 har Byrådet afsat 36,565 millioner til udskiftning af færgen.

Man har ansøgt Transportministeriets Grønne Transportpulje om et tilskud på 19,1 millioner kroner til en ny elfærge, fremføring af ladestrøm samt til ombygningen af færgelejerne. Ministeriet har givet afslag med den begrundelse, at CO2-reduktionen er ret marginal sammenholdt med investeringen.

OSK Ship-Tech har udarbejdet en rapport over færgens nuværende tilstand. Heraf fremgår det, at færgen ikke længere er i en tilstand, hvor der kan fragtes busser eller landbrugsmaskiner.

Den vil alene kunne anvendes til gående, cyklende og personbiler, og kun såfremt færgen repareres. Hvilket ikke vil kunne ske inden opstart af sejlperioden 1. april. 

Akutte og løbende reparationer
De akutte reparationer forventes at koste 1,6 millioner kroner, hvoraf de 400.000 kroner kan afholdes af færgens nuværende budget til reparationer – såfremt øvrige forventede reparationer skydes et år. 

Det vurderes, at reparationerne vil kunne holde færgen sejlende i en begrænset årrække, såfremt der ikke opstår nye udfordringer. 

Der er desuden udarbejdet overslag over øvrige kommende kendte udgifter i relation til færgen. Overslaget viser, at der påregnes udgifter svarende til gennemsnitligt cirka en million kroner årligt i perioden 2022 til 2025, (hvoraf der er afsat knapt 450.000 kroner til løbende vedligeholdelse og værftsophold). 

Det betyder, at færgens løbende driftsbudget vil skulle øges med cirka 550.000 kroner årligt ud over de akutte reparationer på 1,6 millioner kroner, såfremt færgen skal fortsætte sejladsen.

Det vil kræve Søfartsstyrelsens godkendelse af reparationsplan og faktiske udførte reparationer, inden det kan afklares endeligt, om færgen kan opnå godkendelse til videre sejlads. 

Selv om Søfartsstyrelsen eventuelt godkender fremtidig sejlads med de nødvendige reparationer, er der også andre forhold, som vil skulle udbedres indenfor de nærmeste år.

Alternative muligheder
Man har tidligere fået afdækket, at der ingen interessere fer or at overtage sejladsen kommercielt. 

Der findes umiddelbart ikke egnede færger i hverken Danmark eller udlandet, som kan indsættes som erstatning. 

Der er mulighed for at leje et passagerskib hos Spar Shipping, som har flere skibe til lystfiskeri og turbåde. Lejeudgiften vil blive på cirka 2,250 millioner kroner pr. sæson plus udgifter til besætning – og disse både vil kun kunne medtage gående og cyklende. Skibet vil derudover ikke kunne lægge til i Sølager, men vil skulle sejle mellem Kulhuse og Lynæs,  og der vil skulle etableres en midlertidig landgangsbro ved færgelejet i Kulhuse havn.

Såfremt færgeruten nedlægges med øjeblikkelig virkning, er forpagteren berettiget til kompensation, hvis størrelse skal afklares juridisk. Ligeledes er der kontraktlige udfordringer med Kulhuse Havn og Sølager Havn, der skal afklares juridisk. 

Udvalget for Plan og teknik har drøftet sagen på det  seneste møde og anbefalet Byråd, at der arbejdes videre med at belyse mulighederne for fortsat færgedrift for gående, cyklende og personbiler op til 3.500 kg.[/vc_column_text][vc_single_image image=”48016″ img_size=”300 × 300″][/vc_column][/vc_row]

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »