Mere om sne og skrald

Mere om sne og skrald

Af Inge Seidelin

Kærstrædet 28, Vejleby

4050 Skibby

Nu kan jeg forhåbentlig slutte min historie om de manglende affaldstømninger.

Efter et par intetsigende svar fra Vestforbrændings kundeservice, bad jeg om svar fra den driftsansvarlige, som viste sig at være en Mads A. fra kommunens afdeling affald@frederikssund.dk.

Jeg fik at vide, at ”Er det pga. vejrlig, som i denne situation, så vil de forsøge at afhente igen en gang mere snarest muligt efter første tømmedag … Dog kan jeg ikke se, at de har forsøgt yderligere en tømning efter din regulære tømning d. 17/1-2024.

Da de ikke kunne tømme d. 17/1-2024 pga. vejret burde de ifølge aftalen have forsøgt igen, men den må være smuttet i dit tilfælde – det er selvfølgelig meget beklageligt oven i den i forvejen uheldige timing af vejrforholdene i perioden op til.”

Det er ganske rigtigt ”smuttet” med forsøget på ekstratømninger ikke bare én men to gange, både efter den 3/1 og den 17/1.

Og ”smutteren” er naturligvis heller ikke kun hos mig men på hele Kærstrædet, hvilket har betydet overfyldte skraldespande flankeret af ekstra affaldsposer.

Miseren var altså, at der ikke var ryddet sne på kørebanen på Kærstrædet. Da dette – meget bekvemt – hører under en anden kommunal afdeling, bad Mads A. mig rette henvendelse til den pågældende afdeling.

Han var endda så venlig at sende mig mailadressen vejogpark@frederikssund.dk. For det er jo virkelig alt for meget forlangt, at to kommunale afdelinger selv kan finde ud af at kommunikere og samarbejde for at løse opgaven, så borgerne i videst muligt omfang holdes skadesløse.

En opgave, som vi i øvrigt betaler mange penge for.

Jeg har fuld forståelse for, at arbejdsforholdene for chaufførerne skal være i orden, men min pointe har – først som sidst – været, at når tømningerne på en rute stoppes, så skal de genoptages, hvor de stoppede.

Det kan ikke være meningen, at vi herude skal komme bagest i køen hver gang, både med snerydning og med affaldstømning.

Mads A. har den 24/1”… bestilt en ekstratømning af rest/mad og plast/glas til dig, og det vil blive afhentet snarest muligt, hvis muligt allerede i morgen.”

I dag den 26/1 kl. 13 fik vi så hentet mad- og restaffald (og chaufføren blev hilst med glade smil på vejen), men det er surt, at det har været nødvendigt at skrive adskillige gange og rykke for noget, som angiveligt er en del af planen.

I skrivende stund (fredag den 26/1 kl. 17) konstaterer jeg, at plast- og MDK-affald ikke bliver hentet i denne omgang.

Andre artikler fra denne uge

Det gode Borgerforløb


Af journalist Conny Probst FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet har nedsat projektudvalget ”Det gode borgerforløb”. Opgaven for udvalget er at komme med

Læs mere »

Hærværk


Af journalist Conny Probst MØLLEKROGEN: ”Utroligt smukt beliggende bådelaug”. Sådan beskriver Havneguide.dk Selsø Møllekrogs Bådelaug. Den idyl blev ødelagt i

Læs mere »