Mere økonomisk frihed til skolerne

Mere økonomisk frihed til skolerne
Patrick tager fotos af en skole, også til forsiden: ”Skoler får mere frihed til lokale beslutninger”.

Byrådet har besluttet en ny økonomisk tildelingsmodel til folkeskolerne i Frederikssund Kommune. Modellen skal give de enkelte skoler mere frihed og mulighed for at tage lokale beslutninger.

Af journalist Conny Probst

FREDERIKSSUND: Den nye tildelingsmodel giver i højere grad end i dag skoleledelsen mulighed for – i samarbejde med medarbejdere og skolebestyrelse – at bruge pengene på en måde, der giver mening for den enkelte skole, så man lokalt kan lave de løsninger, der er bedst for skolens elever.

– Jeg er sikker på, at den nye tildelingsmodel vil give skolerne den frihed, de har brug for til at finde de gode løsninger, der fungerer lokalt, fortæller siger borgmester Tina Tving Stauning (A).

– De vil i højere grad end i dag kunne bruge pengene der, hvor de kan se, at det vil understøtte skolens aktiviteter, indsatser og udviklingsområder.

– Jeg er ikke i tvivl om, at skolerne ved, hvordan pengene bruges bedst muligt for skolens elever og medarbejdere, siger borgmesteren.

Vejlederindsats

De fem folkeskoler tildeles i dag primært ressourcer til den almindelige undervisning ud fra det antal klasser, skolen har – uanset om det er klaser med flere eller færre elever.

Sådan vil det også være med den nye tildelingsmodel.

Derudover får skolerne i dag ekstra ressourcer til bestemte formål, eksempelvis vejledere, trivselsindsatser med mere.

Med den nye tildelingsmodel får skolerne stadig resurser til for eksempel vejledere. Men modsat før er det ikke længere bestemt fra politisk side, præcis hvad vejlederressourcerne skal bruges på.

Det betyder, at skolerne fremover selv beslutter, om der skal prioriteres en særlig vejlederindsats med flere timer end en anden, hvis det er det, der er behov for på skolen.

Antal og baggrund

Ud over de øgede frihedsgrader til skolerne, tages der i den nye tildelingsmodel hensyn til skolernes socioøkonomiske profil.

Den pulje, skolerne tildeles til øvrige undervisningsrelaterede aktiviteter, vil fremover fordeles med 15 procent baseret på socioøkonomisk baggrund og 85 procent baseret på elevtal på de enkelte skoler.

– Med den nye fordelingsmodel tager vi højde for, at vores skoler er forskellige, både hvad angår størrelse, antal klasser, elever og hvilken baggrund eleverne kommer med, fortæller formand for Skole, klub og SFO, Anna Poulsen (F).

– Modellen sørger fremover for en vis udligning i disse forskelle. Samtidig understøtter den fortsat vores skolestruktur med forskellige skoler og skoleafdelinger, med både mange og færre elever.

– På den måde får vi nu en mere balanceret model, hvor der tages de forskellige vigtige hensyn, og hvor skolerne får mulighed for at bruge pengene der, hvor det giver bedst mening for dem, siger hun.

Den nye tildelingsmodel træder i kraft ved begyndelsen af skoleåret 2024/2025.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »