Mere fokus på børnehandicapområdet

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år i juni kommunefordelte danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens klagesager vedrørende socialområdet året forinden.

I Frederikssund Kommune er omgørelsesprocenten i 2021 for det samlede sociale område faldet med 11 procentpoint, til 34,6 procent, hvilket er knap tre procentpoint over landsgennemsnittet.

På børnehandicapområdet ses en omgørelsesprocent på 47 procent, hvilket er et fald på 34 procentpoint sammenlignet med sidste år, men fortsat 11 procentpoint over landsgennemsnittet.

Det har fået udvalget for Børn, familier og forebyggelse til at indstiller til Byrådet, at der udarbejdes forslag til en fokuseret handleplan på området.

I 2021 har Ankestyrelsen behandlet 34 sager på børnehandicapområdet i Frederikssund Kommune.

18 afgørelser (53 procent) er blevet stadfæstet af Ankestyrelsen. Det betyder, at Ankestyrelsen har truffet samme afgørelse som kommunen i hele den indsendte sag.

14 afgørelser (41 procent) er blevet hjemvist af Ankestyrelsen til kommunen. Det betyder, at de er blevet hjemvist til fornyet vurdering og yderligere oplysning i kommunen, fordi hele eller dele af sagen ikke var tilstrækkeligt oplyste til, at Ankestyrelsen kunne træffe afgørelse. I de sager, hvor kommunen fastholder den oprindelige afgørelse efter genvurderingen, fremsendes afgørelsen på ny til Ankestyrelsen.

To afgørelser (seks procent) er blevet ændret eller ophævet af Ankestyrelsen.

De 34 afgørelser vedrørte samlet 23 familier.

Share.

About Author