Maritimt center skal være for alle borgere

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Visionerne for et nyt Maritimt Center er ved at være på plads. Det maritime center skal være en åben havn for alle, sammenhængende med byen, moderne og bæredygtig og med nytænkende maritime faciliteter.

Ideen til et Maritimt Center opstod blandt fem etablerede maritime foreninger med hver deres egne slidte faciliteter. De ønskede at skabe et maritimt fællesskab, og den ide tog Byrådet til sig og vedtog i december 2021 at igangsætte arbejdet med et konkurrenceprogram for et Maritimt Center.

Fire visioner for
Maritimt Center

Den endelige vision for et Maritimt Center er stadig under udvikling.

Lige nu arbejdes der med fire visioner, der tilsammen skal udgøre den samlede vision for området. De fire visioner er: Byrummet helt ned til havnen.

Nytænkende maritime faciliteter.

En åben havn for alle.

En moderne og bæredygtig havn.

Fælles for de fire visioner er ønsket om at skabe et åbent, moderne og bæredygtigt havnemiljø, hvor borgere og gæster har lyst til at komme og deltage i både maritime og rekreative aktiviteter hele året.

Maritimt Center skal nemlig ikke kun være for dem, der i forvejen bruger fjorden.

Samspillet mellem aktiviteter på land og i vand skal nytænkes, så de nye faciliteter åbnes for alle, der ønsker at bruge dem.

Der vil være fælles offentlige arealer i tæt sammenhæng med dedikerede foreningsarealer.

Den videre proces

I foråret 2022 er der indsamlet inspiration, viden og ikke mindst ønsker til, hvordan et maritimt center skal se ud, hvad det skal kunne og hvem der skal kunne bruge det.

Frederikssund Kommune har sammen med Lokale og Anlægsfonden lavet en forundersøgelse af, hvordan man kan sikre bådopbevaring i vandet om vinteren, da det er nødvendigt, hvis de ambitiøse visioner skal kunne indfries.

Hvis bådene skal på land hver vinter, bliver store dele af havneområdet til opbevaringsområde, og det taler mod visionen om at gøre hele området til et sted, hvor der er plads til aktiviteter hele året.

I løbet af sensommeren og efteråret 2022 vil der blive udarbejdet et konkurrenceprogram i et samarbejde mellem foreninger, naboer og brugere, de relevante politiske fagudvalg, administrationen i Frederikssund Kommune samt Lokale og Anlægsfonden.

Når konkurrenceprogrammet er på plads, vil der blive en arkitektkonkurrence, og herefter skal projektet i udbud for at finde en entreprenør.

Projektet forventes at være færdigt i 2025.

Foto: Steen Westh

Share.

About Author

Avatar photo