Maksimalt 4 grunde ved Lyndby Rådhus

Maksimalt 4 grunde ved Lyndby Rådhus

Af Christian Fjeldsted Andersen (V) Medlem af kommunalbestyrelsen Lejre Kommune

Kære borgere i Lyndby

Tak for jeres deltagelse ved borgermødet om lokalplanen for boliger i det tidligere rådhus i Lyndby. Det er dejligt at se det store engagement, I ligger i Lyndby – jeres sted.

Der er muligvis opstået en misforståelse om min og Venstres stillingtagen om antallet af parcelhusgrunde på det grønne areal bag rådhuset. 

For at gøre det helt kort og forhåbentlig rydde misforståelsen af vejen om vores holdning, så har Venstre på intet tidspunkt gået ind for, at der skulle udstykkes syv grunde på arealet, og den holdning er der enighed om i Venstre. 

Vi stemte ved Kommunalbestyrelsesmøderne 29. maj og 27. november samlet ud fra de informationer, der blev præsenteret ved Kommunalbestyrelsesmødet 19. juni 2017, om, at det ville dreje sig om 3-4 grunde på 700 m² på det grønne areal. 

Siden den tid er det kommet frem, at køber ønsker at udstykke arealet til syv grunde. 

Venstre ønsker fortsat, at det grønne areal kun udstykkes til 3-4 parcelhusgrunde. Dette har vi stillet ændringsforslag om ved de to forgående behandlinger, og det vil vi også ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. 

Referaterne fra de forskellige møder kan ses på kommunens hjemmeside. 

Jeg vil opfordre til, at I sender jeres kommentarer til lokalplanen ind som høringssvar. Som nævnt på mødet og i det udsendte materiale er fristen 25. januar. 

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »