Lys forude for ældreplejen i Frederikssund Kommune

Lys forude for ældreplejen i Frederikssund Kommune

Af Maibritt Møller Nielsen
byrådsmedlem

Under hele valgkampen, har jeg opfordret Frederikssund kommune til at se mod den Hollandske model i hjemmeplejen, med små styrende teams. 

Jeg er meget stor fortaler for denne model. Og det sidste års tid har jeg arbejdet intenst på, at gøre opmærksom på netop, dette koncept. 

Jeg har talt om det på alle valgmøder, skrevet en del debatindlæg omkring emnet, og den 15/11- 21 skrev jeg med direkte opfordring til kommunen om, at se den vej i vores ældrepleje. Sidst men ikke mindst, så har jeg talt med medlemmer af ældrerådet på valgmøderne, og de har alle tilkendegivet stor interesse for den nye måde at tænke ældrepleje på.

Så det var virkelig en glædelig nyhed, vi fik på udvalgsmødet i tirsdags om, at den Hollandske model bliver en realitet her i kommunen. 

Og at jeg så ovenikøbet selv skal være med til at implementere modellen, som medlem af Omsorg og ældre udvalget, gør jo kun glæden endnu større. 

Jeg er overbevist om, at det vil gøre en stor forskel på plejeområdet.

I Holland har konceptet været en stor succes, med stor tilfredshed hos både borgerne og personalet. 

Det giver sig selv, at det er langt mere attraktivt for personalet, når de får lov til at bruge deres faglighed. Det er samtidig af stor betydning, at det er det samme velkendte plejepersonale der er omkring den enkelte borger. 

Det giver langt større tryghed for både personalet og borgerne, hvilket er et must for, at den rette omsorg og pleje kan gives. 

Jeg ser meget frem til at komme i gang med fornyelsen og glæder mig meget til, at komme rundt og se alle kommunens plejehjem og hilse på beboerne, når Coronasituationen, igen, tillader dette.

Andre artikler fra denne uge