Lejre Kommune sparede 2,44 millioner kroner på energien

Lejre Kommune sparede 2,44 millioner kroner på energien

LEJRE KOMMUNE: Lejre Kommune har sparet godt 130.000 m3 naturgas i denne varmesæson i forhold til sidste års varmesæson. Det svarer til en besparelse på 17 procent.

På elektriciteten er der sparet cirka 360.000 kWh i forhold til sidste års varmesæson; Det svarer til en besparelse på 14 procent. I kroner og ører svarer det i alt til en besparelse på 2,44 millioner kroner.

Priserne på gas og el har i perioden svinget gevaldigt; besparelsen er her beregnet med de gældende priser måned for måned, og besparelsen skal ses i forhold til, hvis Lejre Kommune havde haft samme energiforbrug som i sidste års varmesæson.

Mange sparetricks

I efteråret 2022 anbefalede regeringen alle kommuner at skrue ned for varmen i offentlige bygninger for at sikre energiforsyningen.

Anbefalingen til kommunerne lød på højst 19 grader i offentlige bygninger, undtaget børnehuse og ældrecentre. Lejre Kommune besluttede at gå med.

Den 1. oktober 2022 startede Lejre Kommunes energisparekampagne ”Spar på energien – også på arbejdet.”

Det betød, at:

• Temperaturen i kommunens bygninger blev skruet ned til 19 grader (med undtagelse af daginstitutioner, tandpleje og ældrecentre)

• Der først blev tændt for varmen, da det ikke længere var muligt at holde temperaturen på 19 grader uden opvarmning

• Der blev slukket for den del af udendørsbelysningen, som alene tjente æstetiske formål

• Der blev gennemført en energisparekampagne blandt kommunens medarbejdere

• Temperaturen blev skruet ned til 17 grader i sportshallerne (dog 19 grader i f.eks. omklædningsrum), og driftstiden for ventilationsanlæg blev reduceret. Badevandstemperaturen i hallerne blev skruet ned fra 36 grader til 32 grader.

Fremover

Den kolde tid er overstået – men det skulle ikke undre nogen, hvis den kom igen til efteråret.

Efter sommerferien skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om sparetiltagene skal fortsætte i den kommende fyringssæson.

Lejre Kommune har fortsat fokus på energioptimering og vil stadig gerne høre fra borgere, hvis de oplever “mærkelige” energiforbrug i kommunale bygninger; tændt lys i tomme bygninger, varme radiatorer på varme dage. Skriv til sparenergi@lejre.dk .

Andre artikler fra denne uge