“Det gode borgerforløb”, ja tak

“Det gode borgerforløb”, ja tak

Af Inge Messerschmidt

Gruppeformand DF

Vi har længe arbejdet med de to første §17 stk 4-udvalg, og kommissorierne er nu på plads.

John Schmidt Andersen er formand for udvalget om “Frederikssund bymidte – liv og handel” og Rasmus Petersen for udvalget om “det gode borgerforløb”.

Jeg har i hele forløbet efterlyst tydeliggjort, hvordan de borgere, der skal deltage i udvalgsarbejdet om “det gode borgerforløb”, skal udpeges.

Det har været meget svært at få at vide.

Så hvordan udvælges borgerne. Hvilke kriterier går man ud fra?

I sagsfremstillingen på onsdagens byrådsmøde kan læses, at der annonceres på Facebook, LinkedIn, kommunens hjemmeside og i lokalaviser, så udvalget bliver sammensat med “den størst mulige bredde repræsenteret gennem forskellige interesser, uddannelsesmæssige baggrund, aldersgrupper, køn mv”.

Jeg er noget forundret over, at det er disse kriterier, der lægges vægt på.

Udvælgelsen burde i stedet ske ud fra hvilke sagsforløb, borgere har oplevet.

I min verden kan sager opdeles i tre kategorier. 1) Lette uproblematiske sager. 2) Sager der har medført lettere udfordringer – forsinket sagsbehandling ea. Eller 3) sager hvor der virkelig har været udfordringer, sager der har taget lang tid, og som måske har haft store menneskelige konsekvenser, sager der er blevet påklaget, eller hvor samarbejdet er gået i hårdknude.

Jeg har påtalt dette ved flere lejligheder. Rasmus Petersen har udtalt, han har hørt, hvad jeg siger, så jeg håber, det er “de rigtige” borgere, der udvælges.

At der kommer fokus på de udfordringer, der kan være. Så udvalgsarbejdet kan ende ud i noget konkret.

At alle borgerforløb fremover bliver gode borgerforløb, og borgernes retssikkerhed sikres for alle.

Andre artikler fra denne uge