Lavere hastighed på flere veje

Lavere hastighed på flere veje

Det går lige lovlig stærkt, og foden er ofte for tung på mange speederpedaler. Det har kommunen sat kraftigt ind overfor. Statistikken er skræmmende.

 

Af Palle Bruselius

 

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Frederikssund Kommune har sat ind overfor fartsyndere på flere veje i kommunen for at højne trafiksikkerheden. Ikke alle steder bliver indsatsen dog modtaget lige godt af bilisterne.
Frederikssund Kommune måler jævnligt bilisternes fart forskellige steder i kommunen. Baseret på målinger lavet i 2015 og 2016 er der i løbet af 2016 lavet en række fartdæmpende foranstaltninger på forskellige veje i kommunen. De veje, hvor der nu er opsat bump eller indsnævringer, er alle veje, hvor omkring halvdelen af bilisterne ifølge målingerne kørte hurtigere end fartgrænsen.

Høj hastighed på skolevej
På Askevej i Jægerspris viste fartmålingerne således at hele 59 procent af billisterne kørte hurtigere end fartgrænsen, som er på 40 km/t. Marbækvej i Skibby er en skolevej og løber langs med Fjordlandsskolen afdeling på Skibbys grund og videre sydpå mod flere beboelsesveje. Her viste fartmålingerne, at hastighedsgrænsen på 50 km/t blev overskredet af 58 procent af bilisterne.

– Baseret på disse målinger og på henvendelser fra borgere på de pågældende veje vurderede vi, at det var nødvendigt at tage fartdæmpende foranstaltninger i brug i form af indsnævringer og bump, fortæller Henriette Andersen, der er teamleder i Vej og Trafik.

Rabatten kørt op
Nogle steder har de fartdæmpende tiltag dog haft uheldige følgevirkninger. På Marbækvej i Skibby har bumpene således betydet, at nogle bilister har valgt at smutte højre om bumpet, med det resultat at rabatten flere steder bliver kørt op og ødelagt.
Andre steder har nogle bilister valgt at forcere fortov eller cykelsti for at undgå de nye bump på vejene. Det vidner en lang række henvendelser til Vej og Trafik om fra bekymrede borgere.
– Den måde at omgås de fartdæmpende foranstaltninger er helt uacceptabel, og derfor er vi i dialog med Nordsjællands Politi med henblik på øget kontrol i områderne, fortæller Henriette Andersen. De fartdæmpende foranstaltninger er i første omgang et forsøg, der skal underbygges med nye fartmålinger og derefter evalueres, forklarer Henriette Andersen. Hun forventer, at man i april i år er klar med en vurdering af om de fartdæmpende foranstaltninger har haft den ønskede effekt.
De veje i Hornsherred, der senest er installeret hastighedsdæmpende udstyr på, er følgende:

Marbækvej i Skibby
Skolevej hvor fartmålinger har vist, at 58 procent af bilisterne kørte for hurtigt. Hastigheden er nedsat fra 50 til 40 km/t, og der er monteret bump og opsat indsnævringer. Nogle bilisters kørsel i rabatten har betydet, at Vej og Trafik har opsat midlertidige betonklodser for at undgå kørsel i rabatten. Betonklodserne vil blive erstattet af permanente steler, der skal forhindre kørsel i rabatten.

Askevej i Jægerspris
Vej gennem boligområde i Jægerspris med 40 km/t fartbegrænsning. Her viste målinger, at 59 procent af bilisterne kørte for hurtigt. På Askevej er der derfor opsat bump som fartdæmpende foranstaltning. En del borgere har henvendt sig til Vej og Trafik og fortalt, at nogle billister kører ind på fortov og cykelsti for at undgå bumpene. Derfor vil der blive opsat steler ud for bumpene, som forhindrer denne adfærd. Fartdæmpningen på Askevej har også fået en del bilister til at benytte den nærliggende Ahornvej som alternativ rute, hvorfor denne vej også vil få opsat bump inden længe.

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »