Lægedækning i Frederikssund Kommune

0

Af Conny Probst

FREDERIKSSUND KOMMUNE: For at sikre lægedækning til alle borgere i Region Hovedstaden vurderer og fastsætter regionen hvert år kapaciteten i den almene praksis for det kommende år. 

Frederikssund Kommune vurderes ikke til at være lægedækningstruet i 2020 i henhold til praksisplanen.

Der er i alt 11 praksisklinikker i kommunen, hvoraf fem har åbent for tilgang af patienter – svarende til 45 procent åbne praksisser. 

I de 11 praksisklinikker er der i alt 29 lægekapaciteter, som er fordelt på 30 praktiserende læger. 

I gennemsnit 55 år
Det gennemsnitlige antal sikrede patienter pr. lægekapacitet er 1.594 i Frederikssund Kommune.

Det er under minimumsgrænsen på 1.600 patienter pr. lægekapacitet i henhold til ”Overenskomst om almen praksis”.

De 11 almene praksisklinikker fordeler sig med:

• En praksisklinik i Jægerspris.

• Tre praksisklinikker i Skibby.

• En praksisklinik i Slangerup.

• Seks praksisklinikker i Frederikssund.

Ifølge Danmarks Statistik forventes Frederikssund Kommune at have en mindre befolkningstilvækst på 555 borgere i perioden 2021-2025. 

I 2021 forventes tilvæksten at være på 134 borgere. 

Til trods for, at lægedækningen ser fornuftig ud, og der er tilstrækkelig med kapacitet, kan de praktiserende læger godt opleve udfordringer med at sælge eller rekruttere læger til deres praksis. 

Lægernes gennemsnitsalder i Frederikssund Kommune er 55 år. I juli 2015 var 17 procent af lægerne 60 år eller ældre. I juli 2020 var 33 procent af lægerne 60 år eller ældre. 

I forbindelse med regionens lægehøring i oktober 2020 har fire praksisser i Frederikssund Kommune tilkendegivet, at én eller flere læger har planer om at stoppe inden for de næste tre år. 

 

Deltag i debatten
Share.

About Author