”Kyndbyværket, Kyndby Huse og dets beboere”

”Kyndbyværket, Kyndby Huse og dets beboere”
Indkørsel til Kyndby Huse i dag.

I Årbogen 2023 har Historisk Forening i Jægerspris begivet sig til den sydlige og vestlige del af den gamle Jægerspris Kommune. Her ligger Kyndbyværket og en by lidt ud over det sædvanlige; Kyndby Huse.

KYNDBY: Det bliver årbog nr. 47 siden foreningens stiftelse i 1978.

Igennem årene er der forfattet bøger om mange emner, men de senere år er forfatterskabet koncentreret om egnens landsbyer og menneskene i disse lokalområder.

I stort set alle årene har det været bestyrelsesmedlemmer, som har påtaget sig den store opgave, det er at foretage research og skrive.

Årbogen i 2023 er ingen undtagelse. Manuskriptet til bogen er forfattet af Svend Erik Nielsen og Annemette Aarøe, og Ada Larsen har i processen bistået med kommentering og korrekturlæsning.

Den sydlige og vestlige del af den gamle Jægerspris Kommune bestod indtil slutningen af 1930’erne af landbrugsejendomme med jordtilliggender, der grænsede op til Isefjorden.

Nærheden til vandet og det kuperede område har fra gammel tid været bosted for vore forfædre i oldtiden og sikkert meget før.

Det var en naturperle, der lå et godt stykke fra andet beboet område. I området var kun nogle gårde og mindre beboelser.

Isefjordsværket

I midten af 1930’erne blev området udpeget til hjemsted for virksomheden I/S Isefjordsværket – i daglig tale Kyndbyværket – og området ændrede karakter over nogle få år.

Der opstod med datidens teknologi en industrivirksomhed af internationalt format og i tilknytning hertil en lille by med cirka 150 boliger og forretninger, der betjente områdets beboere.

Der nåede at være ansat over 300 medarbejdere på Kyndbyværket og beboerantallet nåede op på cirka 600 personer.

Udover disse var i en del år tilknyttet op til 300 arbejdere, der var med til at opføre værket.

Skibstrafik

Igennem tiden har Kyndbyværket produceret og leveret el af enorme dimensioner og undervejs har værkets rolle i den danske elproduktion været betydelig.

Værkets tilstedeværelse med tilhørende faciliteter affødte bygning af et stort havneanlæg med stor skibstrafik.

Mange medarbejdere har gennem årene haft deres livsgrundlag her.

Det være sig i form af aflønning for deres arbejde, det være sig uddannelse, og det være sig familielivet og samværet i det relativt lille samfund.

Der opstod utroligt hurtigt et rigt foreningsliv.

Der er skrevet meget om Kyndbyværket, de mange byggerier og udvidelser samt beskrivelser af værkets mange tekniske specifikationer.

Indholdet i årbogen afgrænses til at give et overblik over, hvad der skete og hvorfor. Til gengæld gås mere i dybden med, hvordan byen blev skabt med huse og forretninger.

Mange beboere og medarbejdere ved Værket har gennem tiden bidraget med historier om sig selv eller deres beskæftigelse både arbejdsmæssigt og i fritiden.

Herudover har en række nulevende personer bidraget med egne historier.

Bogen giver en god karakteristik af specielt 1950èrnes hverdag og tankegang. Den kan købes i de lokale brugsforeninger, Høkeren i Venslev samt i Rejsestalden i Jægerspris og ved bestilling på foreningens hjemmeside .

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »