Kunstgræsbane uden gummifyld

Kunstgræsbane uden gummifyld
Banen skal anlægges på matrikel 13F, Stationsvej 14a i Kirke Hyllinge.

KIRKE HYLLINGE: I forbindelse med vedtagelse af budget 2024-27 har kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune bevilget otte millioner kroner til etablering af kunstgræsbane i Kirke Hyllinge – på baggrund af en henvendelse fra KHIF og Bramsnæsvig Fodbold.

Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme og kommunalbestyrelsen frigav i forsommeren 100.000 kroner til opstart af forundersøgelser, ekstern miljørådgivning og rådgiverhonorar.

Nu har udvalget debatteret resultatet af rapporten og anbefalet kommunalbestyrelsen, at der etableres en kunststofbane uden ”performance-infill” på Stationsvej 14a.

En bane uden ”infill”

En kunstgræsbane opbygges på et underlag af sten og grus med en pude, der fungerer som en slags fjedrende underlag.

Oven på dette underlag udlægges et tæppe lavet af syntetiske fibre, der er vævet sammen til en overflade, der ligner græs.

For at give stabilitet og styrke til kunstgræsset fyldes tæppet med fint fyldstof, som også kaldes infill. Traditionelt har man anvendt gummigranulat som infill, da gummiens egenskaber har været andre overlegne.

De seneste år er der sket en udvikling indenfor kunstgræsområdet, og EU har vedtaget et direktiv, der forbyder de gummigranulater, der i dag anvendes som fyldstof i kunstgræsbaner. Dette gøres med en udfasningsperiode på otte år.

Det betyder, at den type kunstgræsbaner, der er anlagt i Hvalsø, Allerslev og Osted, ikke kan etableres i Kirke Hyllinge, og at anlægsudgiften i dag bliuver væsentligt højere end tidligere.

Hårdere

Derfor har kommunalbestyrelsen reguleret det afsatte beløb i budget 2024-2027, således at der nu er et anlægsbudget på otte millioner kroner – mod tidligere 5,7 millioner kroner.

De nye typer kunstgræsbaner uden gummigranulat konstrueres anderledes og er både dyrere at anlægge og anderledes at drifte.

Rapporten anbefaler etablering af et af tre systemer, og udvalget har bestemt sig for en kunstbanetype uden”performanceinfill”.

Af ulemper nævnes blandt andet, at systemet om vinteren kan virke hårdt, hvis der ikke presaltes, og at det kan opleves hårdt for fodboldstøvler og bolde og i forbindelse med hudkontakt.

System 3 har, udover at kunne anvendes flere timer årligt, også en længere levetid end de to andre løsninger.

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »