Kulturkroner til museumsoplevelser

Kulturkroner til museumsoplevelser
Arkivfoto: Steen Westh

Af journalist Conny Probst

SELSØ: Herregårdsmuseet Selsø Slot ved Den plessenske Selsøfond har søgt – og fået bevilget – et tilskud på 33.000 kroner fra kulturpuljen til levende museumsoplevelser i perioden den 4. maj – 20. oktober 2024.

Selsø Slot arbejder for at blive et mere involverende museum, og det har givet anledning til nye udstillings- og aktivitetsmuligheder.

De 33.000 kroner skal bruges til:

– At få syet historiske dragter til museets formidlere og publikum (15.000 kroner)

– Indretning af træværksted, hvor publikum kommer tættere på træ som materiale (15.000 kroner)

– Foredrag i forbindelse med den historiske kagedag (3.000 kroner.)

Historiske dragter til publikum

Muséets 1. sal er indrettet efter forskellige oplevelseszoner.

Den del af huset, som ligger tæt på den hvide dames værelse, ønsker museet at aktivere i børnehøjde og vil derfor indrette et udklædningsrum med dragter, der afspejler hverdagstøjet for herregårdens mænd, kvinder og børn i årene omkring 1750-1829.

Udover tøj til publikum ønsker slottet at kunne gøre mere ud af museumsformidling i historiske dragter, som giver publikum en mere indlevende oplevelse.

Tøjet vil så vidt muligt bestå af genbrugsfund, som syes om og gøres så robuste, at de kan prøves af store og små.

Træ som materiale

I kælderen ønsker man at indrette et træværksted.

Formålet med værkstedet er at sætte fokus på gode materialer og solidt håndværk og dermed understrege det fantastiske i, at Selsøs 300 år gamle vinduer skal restaureres og ikke udskiftes.

Værkstedet skal være tilgængeligt i museets åbningstid og give børn og voksne mulighed for at mærke, dufte og forstå træ som materiale.

Derudover skal de eksisterende, men slidte og falmede plancher genetableres ligesom der skal være en formidling omkring træ som materiale generelt.

Værkstedet indrettes i det rum i kælderen, der allerede nu rummer et træværksted som er etableret med materialer doneret fra en tidligere lokal hjulmager.

Værkstedet, som det står i dag, er kun til udstilling. Med nye (brugte) genstande og materialer ønsker museet at gøre det til et rum, hvor gæster kan bruge deres sanser og hænder.

Værkstedet skal desuden spille sammen med en mere fag- og teksttung udstilling på museet, som etableres i forbindelse med renoveringen.

Museet er i dialog med lokale ungdomsuddannelser om et samarbejde, der skal være med til at give unge mennesker indblik i det gamle håndværk.

Disse elementer finansieres fra anden side.

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »