Kreds 57 Ferslev-Skibby står ved en skillevej

Kreds 57 Ferslev-Skibby står ved en skillevej
Formænd de sidste 25 år: Fra v. Kjeld Andersen, Karen Jensen, Morten Rasmussen og Birthe Moberg fotograferet ved foreningens 125 års jubilæum.

FERSLEV: Kreds 57 Ferslev-Skibby fejrede i september 2021 sit 125 års jubilæum.

– Nu må vi desværre nok her knapt to år efter se i øjnene, at tiden måske er ved at løbe fra den nuværende foreningsstruktur, fortæller hovedbestyrelsesformand Kjeld Andersen.

Kreds 57 Ferslev-Skibby er en såkaldt flerstrenget forening med en hovedbestyrelse og en række afdelinger og arbejdsgrupper, der står for planlægning og udførelse af foreningens aktiviteter. For nuværende gymnastik, badminton, petanque, skydning, volleyball, mountainbike, floorball, bordtennis og amatørteater.

– Hovedbestyrelsen tager sig generelt af de administrative opgaver, kontakten til kommunen, medlemsindberetninger, hvidvaskningsregler, GDPR-regler, tilsyn og vedligehold af klubhuset og de grønne områder i Ferslev og meget mere, forklarer kredsformanden.

Mange opgaver

Desværre bliver det ikke nemmere at overkomme alle de bundne opgaver, de frivillige foreninger er blevet pålagt i årenes løb, siger Kjeld Andersen.

– De bliver flere og flere og mere og mere omfattende. Samtidigt bliver det desværre hele tiden sværere at finde nye frivillige til at påtage sig opgaverne.

– I Kreds 57 Ferslev-Skibby må vi konstatere, at ved den kommende generalforsamling d. 26. april ønsker mindst et af de tre hovedbestyrelsesmedlemmer og begge suppleanter ikke genvalg. Og på nuværende tidspunkt står der står ikke nye oplagte emner klar i kulissen.

Mulige løsninger

– Den nemme løsning ville så være at sige, at når ingen ønsker at være med til drive foreningen, så lukker og slukker vi.

– Det ville dog være trist. Vi havde trods alt 330 medlemmer ved den sidste medlemsopgørelse for året 2022, fortæller han.

Hovedbestyrelsen har et par gode bud på mulige løsninger, så foreningens nuværende aktiviteter forhåbentlig kan fortsætte.

– For eksempel kunne det være, at man skulle frisætte de enkelte afdelinger som selvstændige foreninger.

– Nogle afdelinger kunne måske med fordel søge samarbejde med naboforeninger med lignende aktivitetstilbud.

Klubhusets fremtid og drift vil også være et vigtigt emne.

– Der findes uden tvivl også andre modeller, der bare ikke er tænkt på endnu. Vigtigst er dog, at når vi kommer frem til generalforsamlingen, så er der fundet en løsning, alle kan støtte op om, understreger kredsformanden.

Stormøde

Hovedbestyrelsen har derfor inviteret alle foreningens medlemmer til et stormøde den 30. marts i klubhuset på Mejerivej 5 i Ferslev, hvor mulige løsninger vil blive snakket igennem.

– Hovedbestyrelsen håber på stort fremmøde og stort engagement for foreningens bedste, slutter Kjeld Andersen.

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »