Kanoudlejning

Kanoudlejning

SELSØ: Frederikssund Kommune har givet Nationalpark Skjoldungernes Land tilladelse til udlån af kanoer fra Selsøvej 22D.

For at projektet ikke skader beskyttet natur, har kommunen stillet følgende betingelser: Kanoerne må kun lånes ud i perioden 1. maj til 30. september.

Der skal opsættes et skilt i umiddelbar nærhed af kanoerne ved Møllekrogen. Skiltet skal informere brugerne om sejlregler i fjorden, samt at der ikke må ske landgang på mindre øer og holme samt engarealer ved Krab-
besholm. Frederikssund Kommune har forbeholdt sig ret til at trække landzonetilladelsen tilbage, hvis det viser sig, at brugerne af kanoerne ikke efterlever sejlreglerne i fjorden, eller de går i land steder, hvor landgang ikke må ske. Ansøgningen gælder tre kanoer på eksisterende bådstativer ved Møllekrogen. 

Der placeres også tre kanoer ved havnen i Gershøj. Kanoerne kan så lånes til at sejle mellem Møllekrogen og Gershøj. Der kan således højest komme til at ligge seks kanoer ved Møllekrogen.

Tilladelsen må ikke benyttes, før klagefristen på fire uger er udløbet. 

Andre artikler fra denne uge

Tak Anja!


Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti (O) På byrådsmøde i spørgetimen talte Anja Bisp Pedersen om gensidig loyalitet. En super vigtig

Læs mere »