Kampagne til unge om alkohol

Kampagne til unge om alkohol

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Nu er der igen fokus på unge og alkohol;  Sundhedsstyrelsen forsætter kampagneaktiviteterne under overskriften “Meget Mere Med”.

Kampagnen udbreder det positive budskab om, at alkoholforbruget blandt unge er faldende, og at cirka 70 procent af de 16 til 24-årige holder sig under lavrisikogrænsen. 

Der er dog stadig udfordringer i gruppen i forhold til et drikkemønster, der orienterer sig mod fuldskab.

Aftaler – ikke regler

Unge, der har klare aftaler om alkohol med deres forældre, drikker mindre.

Alligevel er det færre end hver tredje forælder, der laver aftaler, når børnene bliver 16 år og ældre. Men undersøgelser viser, at de unge faktisk lytter!

Klare aftaler om alkohol er en rigtig god ide, når børnene starter på gymnasium, erhvervsskole eller HF, hvor deres alkoholforbrug ofte tager fart. Faktisk synes de fleste unge, at det er helt ok, hvis deres forældre sætter grænser.

Lav aftaler om, hvordan man får det bedste ud af en fest. Og lav klare aftaler om alkohol, som begge parter synes er realistiske. 

Aftaler virker ofte bedre end regler og kontrol.

Se mere på kampagnens hjemmeside: megetmeremed.dk

Andre artikler fra denne uge