Jeg undres over forslaget til ændret udligning

0

Af Anne Petersen Lyndbyparken 1,  Kirke Hyllinge

Jeg er bosat i Lejre kommune, der står til at skulle betale yderligere 28,9 mil kr., hvis regeringens udligningsforslag vedtages.

Først og fremmest, jeg er stor tilhænger af at Lolland Falster og andre fattige områder hjælpes, men jeg undres, når jeg ser hvad forslaget betyder for Lejre og dets nabokommuner. 

Holbæk (+ 105 mil. kr.) hvor man har haft råd til at opføre et stort og dejligt sportsland med mange faciliteter, bla en stor svømmehal med 50 m baner, som jeg frekventerer, fordi Lejre kommune ikke selv har nogen svømmehal. 

Ringsted (+ 45,7 mil. kr.) hvor min familie kan fortælle at man taler om at sætte skatteprocenten ned, på grund at de mange rare udligningskroner. 

Jeg kan jo også se at både Roskilde (- 45 mil.) og Frederikssund (- 45,3 mil. kr.), står til at skulle betale meget mere. Hvad er det dog der adskiller de 4 købstæder så markant?

Hér i Lejre har der senest været en hård sparerunde og man er i den grad gået igennem budgettet med tættekam, så der er ikke mere at hente der. Som borgmester Carsten Rasmussen siger: Vi har i forvejen skåret i kernevelfærden. De 28 mil. vil svare til at et af kommunens 3 ældrecentre måtte lukke. Pengene er der ikke. En skattestigning kan blive resultatet.

I udligningsforslaget er formålet at de rige kommuner betaler til de fattige. Men er vi så rige i Lejre kommune? 

Lad os se på det. De fleste indbyggere bor i eget hus og da vi er en landkommune har mange familier 2 biler, for at få hverdagen til at fungere. Der er også socialt boligbyggeri i kommunen. Den nuværende Lejre kommune er dannet af de gamle Lejre, Hvalsø og Bramsnæs kommuner og i det gamle Bramsnæs er der store sommerhusområder, hvor mange pensionister har valgt at bo. Så de er da helt sikkert meget rige! 

Så er der for resten også hjemrejsecentret Avnstrup i kommunen, med deraf afledte udgifter. 

De 28 mil. kr., Lejre står til at skulle betale, vil ikke kunne hentes ind fra alene ved at beskatte borgerne med meget høje indtægter. Skattestigningen vil også ramme pensionisten i sommerhuset, samtidig med at nabokommunerne Holbæk og Ringsted enten kan sætte skatten ned eller have råd til en bedre service. 

Se på rådighedsbeløbet! Hvad er der tilbage når huslejen er betalt? 

Det, synes jeg, bør være et element der indgår i beregningerne.

Deltag i debatten
Share.

About Author