Jeg/LA ønsker at fortsætte kulhusefærgen

Jeg/LA ønsker at fortsætte kulhusefærgen

Af Michael Tøgersen
Borgmesterkandidat (LA)

Jeg ønsker lige så inderligt som Jørgen Bech og andre gode folk, at vi kan fortsætte driften af en bilfærge/Columbus II mellem Kulhuse og Halsnæs.

Som medlem af Økonomiudvalget i Frederikssund Kommune og som en del af budget forhandlergruppen i byrådet, hvor Jørgen Bech ikke er medlem af nogen af delene, må jeg desværre meget trist konstatere, at Frederikssund Kommune ganske enkelt ikke har kr. 92,1 mio. til en ny færge.

Udgiften skal tages i betalingsåret, og vi har et årligt budget på max. kr. 150 mio. Det er fuldstændig urealistisk at anvende over 60 % af et årsbudget, for opgaverne står i kø, herunder kr. 500 mio. i manglende vedligehold af kommunens ejendomme, veje, fortove og cykelstier, og hullerne i vejene efter vinteren har kun øget dette efterslæb. Skal vi så lade kr. 500 mio. stige til kr. 592,1? Der er mange flere helt fundamentalt nødvendige områder i investeringsplanen.

Columbus er af eksperter i flere omgange vurderet uegnet til at fortsætte driften, så der er et akut behov for handling og økonomi, og hvis man læser kommunens investeringsplan, så er de kr. 92,1 mio. sat til perioden 2028-2033, og Columbus kan iflg. eksperter ikke mere.

Derfor er vi afhængige af Halsnæs Kommune, som ikke har vist vilje til at være en del af en ny færge. Desuden er vi afhængige af anden ekstern finansiering som eks. fonde, ellers må vi se på, om vi kan få råd til en cykel-/gå-færge, hvilket desværre er eneste alternativ, som det ser ud lige nu.

Jørgen Bech mener bl.a. at

• jeg ønsker at nedlægge Columbus

• jeg ikke kan huske, hvad jeg har skrevet under på i budgetaftalen

• at jeg kun ønsker fin-kultur

•osv.

Alle forhold er meget forkerte. Det er den sædvanlige Jørgen Bech-retorik, men jeg vil blot i at stilfærdighed bede Jørgen Bech om at læse budgetaftalen samt tale med Venstres medlemmer af Økonomiudvalget og Venstres budgetforhandler, så vil han finde ud af, at vi har en fælles udfordring, hvor trist det end må være.

Man kan mærke, at vi skal have kommunevalg til næste år, for det er populistisk og uden hold i virkeligheden, at Frederikssund Kommune skal finde kr. 92,1 mio. til en ny færge.

Jeg savner ansvarlighed for kommunens økonomi, og vi er godt på vej til at sende en gigantisk regning videre til de kommende byråd og næste generation, vores børn.

Det er ganske enkelt umoralsk.

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »