Jægerråd vil lave outdooraktiviteter for skoleelever

Jægerråd vil lave outdooraktiviteter for skoleelever

FREDERIKSSUND: Folkeoplysningsudvalget har bevilget 20.000 kroner til Frederikssund Jægerråd til start af outdooraktiviteter for unge.

Aktiviteterne er tiltænkt unge i udskolingen i alderen 14-18 år, der kan have gavn af læring i naturen.

Frederikssund Jægerråd er en sammenslutning af Frederikssund Kommunes fem jagtforeninger.

Skuldelev grusgrav

Jægerrådet ønsker at starte et projekt, hvor de formidler naturen til unge ved at arrangere aktiviteter og mindre events udendørs.

De ønsker at målrette aktiviteterne til unge, der ikke trives bogligt, og som kan have gav af læring i naturen.

Jægerrådet vil gerne – i samarbejde med kommunens naturafdeling og de foreninger, der har lyst og interesse i udendørs aktivitet – lave forskellige outdoor aktivitet i grusgravene/søerne i helholdsvis Slangerup, Frederikssund, Skuldelev og eventuelt også i Skibby.

Aktiviteterne laves i samarbejde med de foreninger, der i dag har udendørs aktiviteter på deres program.

Til foråret

Jægerrådet ønsker at introducere de unge til, hvordan man færdes i naturen, hvordan naturen kan observeres og hvilke dyr, der findes.

Ligeledes er formålet at introducere dem til, hvad det vil sige at være lystfisker og jæger.

Jægerrådet har planer om at indgå et samarbejde med en ekstern underviser, der har erfaring med lignende aktiviteter.

Derudover vil de inddrage Danmarks Jægerforbund og ornitologerne for at skabe struktur i aktiviteterne.

Jægerrådet forventer at aktiviteterne afvikles i marts og april 2024.

De ansøgte midler skal dække aflønning og kørsel af undervisere, indkøb af materialer og forplejning.

Jægerrådet har været i kontakt med kommunens naturafdeling, for at afklare hvilke områder de må benytte til aktiviteterne, samt hvilke opmærksomhedspunkter der måtte være forbundet med brugen.

De er ligeledes blevet opfordret til at inddrage naturvejlederne i projektet.

Jægerrådet har ingen kapital, og medlemsforeningerne betaler ikke kontingent for at være med i rådet.

Skulle projektet med outdooraktiviteterne generere underskud, dækker medlemsforeningerne underskuddet.

Jægerrådet har planer om at søge fondsmidler til projektet.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »