Institution på Hovedgaden

Institution på Hovedgaden

Af Conny Probst

SKIBBY:  Frederikssund Kommune har givet landzonetilladelse til en indvendig ombygning af stuehuset på Hovedgaden 79 – til en institution for børnefamilier, der har brug for støtte.

Stuehuset ønskes ombygget til en institution for tre børnefamilier samt til et personale på fem til syv personer.

Ejendommen er en landbrugsejendom, hvor Landbrugsstyrelsen medio december gav midlertidig dispensation fra, at ejendommen er forsynet med en passende beboelsesbygning til landbruget.

Beboelsesbygningen kan derfor midlertidigt udlejes til institution Carum, afdeling Carus, der er drevet af Toftemosegaard ApS.

Ansøgningen har været sendt i nabohøring. Da høringsfristen udløb, var der ikke indkommet bemærkninger fra naboerne. 

Andre artikler fra denne uge

Tak Anja!


Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti (O) På byrådsmøde i spørgetimen talte Anja Bisp Pedersen om gensidig loyalitet. En super vigtig

Læs mere »