Igen muligt at besøge de ældre

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: For cirka to måneder siden blev muligheden for pårørendes besøg på omsorgscentrene lukket. Siden da er kontakten med de ældre foregået via telefonen, digitalt eller på afstand gennem et vindue. 

Men med regeringens lempelser af coronarestriktionerne er det nu igen muligt at besøge de ældre på omsorgscentrene inden for visse retningslinjer. 

– Et kæmpe afsavn får sin ende. Udvalget sagde ja til, at administrationen arbejder videre med besøgsordningen ud fra de retningslinjer, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. For mig er det vigtigt, at besøgene fra starten af bliver hyggelige og ikke alt for »kunstige«, indtil vi finder ud af, hvordan vi bedst arrangerer det enkelte besøg, siger formanden for Velfærdsudvalget, Inge Messerschmidt.

Book tid til et besøg
Hvis man ønsker at aflægge et besøg på et omsorgscenter, skal man ringe til en koordinator på centeret og booke en tid til besøget. 

Det giver blandt andet centrene mulighed for at fordele besøgene, så der ikke kommer for mange samtidig. 

Muligheden for besøg kan variere på de forskellige centre, alt efter hvad de lokale forhold tillader.

Nærmere oplysninger om muligheden for besøg, kontaktoplysninger mm. kan findes på omsorgscentrene hjemmesider. 

Deltag i debatten
Share.

About Author