Hvorfor bruger vi så mange kræfter på en kommuneplan, når……….

Hvorfor bruger vi så mange kræfter på en kommuneplan, når……….

Af Inge Messerschmidt
Gruppeformand
Dansk Folkeparti

I referatet fra udvalgsmøde i Plan- og teknik kan vi i sag 5 læse, at et flertal i udvalget stemmer for, at administrationen skal arbejde videre med et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag, der imødekommer endnu en bygherre, der ansøger om at opføre et projekt, der heller ikke her stemmer overens med kommuneplanen.

Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor vi den ene gang efter den anden siger ja til projekter, der ikke holder sig inden for de rammer byrådet har vedtaget.

Så er en stor del af de møder og drøftelser mv, vi i byrådet bruger rigtig mange kræfter på for at blive enige, jo spild af tid.

Der bliver i disse år bygget mange nye boliger rigtig mange steder i Frederikssund kommune. I lokalavisen har vi netop læst, “at der bliver bygget alt for mange nye boliger” (?), så hvorfor holder vi os så ikke indenfor de aftalte rammer?

I sag nr 5 handler det om bygninger helt op i 3-4 etagers højde i et område, der ifølge kommuneplanen “er udlagt til åben-lav og tæt-lav boliger i op til 1 1⁄2 etager”.

Uanset hvor spændende projektet ser ud, ligger placeringen i et parcelhusområde tilbage fra 1970`erne, som nu pludselig skal have høje bygninger i baghaven.

Jeg forstår det ikke og imødeser de kommende høringssvar fra berørte borgere.

Andre artikler fra denne uge

Det gode Borgerforløb


Af journalist Conny Probst FREDERIKSSUND KOMMUNE: Byrådet har nedsat projektudvalget ”Det gode borgerforløb”. Opgaven for udvalget er at komme med

Læs mere »

Hærværk


Af journalist Conny Probst MØLLEKROGEN: ”Utroligt smukt beliggende bådelaug”. Sådan beskriver Havneguide.dk Selsø Møllekrogs Bådelaug. Den idyl blev ødelagt i

Læs mere »