Hvor bliver den af?

0

Af Tom Lysgaard
Kirkevej 6, Jægerspris

Den grønne omstilling går for langsomt i Frederikssund Kommune.

Nabokommunerne rykker hurtigere på den dagsorden, eksempelvis Hillerød med planlægning af et nyt stort solcelle anlæg, eller Lejre kommune, hvor bilparken er overgået til el.

Hvad sker der med fjernvarmen? Mange løfter, men ingen handling.

Vi borgere kan ikke få klart svar på hvornår fjernvarmen kommer.

Hvornår kommer der lynladestandere og hvor?

Ansøgninger om energistationer er annulleret eller lagt i bunken med dårlige undskyldninger.

Kort og godt. For meget snak, og for lidt handling.

Der ligger allerede to år gamle projekter i kommunen. De er sat i bero, fordi kommunen venter på at Vestforbrændingen bygger et anlæg.

Mange gaskunder står med helt konkrete problemer, her og nu. De er nok ligeglade om hvor de får fjernvarmen fra, bare de får den.

Her burde beboerne kunne få tydelige svar på, om de får fjernvarme og hvornår?

Kommunen har også ansvaret for at sikre mere sol og vind energi samt planlægning for energistationer og udbygning af elnettet, der hvor der er udfordringer med kapaciteten.

Kom nu i gang med konkrete projekter. Ikke flere store planer med varm luft.

Stop med at bruge tusindvis af konsulenttimer på f.eks. en kommunal mobilitetsplan til 650 mio. kr.

Kom i gang med helt borgernære og konkrete projekter i stedet for hele tiden at udskyde tingene.

Krigen i Ukraine og den efterfølgende energikrise er en stærk påmindelse om at tid er afgørende.

Borgerne i Frederikssund har især krav på vished om fjernvarme, så man selv kan handle, hvis ikke der kommer fjernvarme.

Vi har ikke brug for langstrakte procesforløb og luftige planer som dårlige undskyldninger.

Det er tiden ikke til.

Share.

About Author

Avatar photo