Beboer- og Pårørenderåd på omsorgscentrene

Beboer- og Pårørenderåd på omsorgscentrene

Af Susanne Bettina Jørgensen
Byrådsmedlem (A)
Ventevej 6, 4050 Skibby

I Frederikssund kommune har vi en rigtig god retningslinje for det gode pårørendesamarbejde.

Pårørende – familie og venner kan man også kalde det – er vigtige samarbejdspartnere for medarbejderne for at kunne lykkes med at støtte børn, unge og ældre på den bedst mulige måde, når man har brug for det.

På omsorgscentrene i Frederikssund holdes møder med beboerne i de lokale boenheder, der holdes store fællesmøder for beboere og pårørende, og nu vil vi i Omsorg og Ældre udvalget gerne genindføre Beboer- og Pårørenderåd for at styrke medindflydelsen på det, der foregår og skal foregå på omsorgscentrene.

Jeg oplever som udvalgsformand stort engagement hos medarbejderne og lederne for at understøtte det gode liv på omsorgscentrene.

Ved at indføre Beboer- og Pårørenderåd vil der være en tættere og mere ”systematisk” dialog om og indflydelse på hverdagen. I rådet kan man drøfte tilsyn, økonomi, aktiviteter, ombygninger og forbedringer, give høringssvar til politiske tiltag, udvikle samarbejde med frivillige, udviklingstiltag på det respektive omsorgscenter og meget mere.

Tanken er så, at rådet fx på de store fælles møder skal informere om deres arbejde/drøftelser og hente inspiration fra de øvrige beboere og pårørende til de videre drøftelser.

Beboer- og Pårørenderådet vil også kunne lave nyhedsbreve og kommunikere med de øvrige beboere og pårørende på omsorgscentret på dialognet.

Omsorg og Ældreudvalget har sendt vores oplæg til de nye Beboer- og Pårørenderåd i høring, og vi glæder os til at få tilbagemeldingerne, så vi snart kan komme i gang med de ny råd.

Det er vigtigt at pointere, at beboernes indflydelse og selvbestemmelse på eget liv og egen hverdag altid vil stå øverst på dagsordenen, og at et råd skal være et positivt supplement til dette.

Jeg glæder mig til følge det videre arbejde med etablering af de ny Beboer– og pårørenderåd.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »