Hvad laver Frederikssund provstis skoletjeneste i december?

0

Af Jannie Bøgh, Skibby
Kandidat til KV21 for Dansk Folkeparti, Frederikssund.
 

I denne søde juletid har Frederikssund provstis skoletjeneste, fralagt sig ansvaret for udbredelsen af det kristne budskab og oplysning om baggrunden for, at vi fejre højtiden. 

Folkekirkernes skoletjenesters formål kommer her til skamme. 

Folkekirkelige skoletjenester er forpligtet til, i samarbejde med folkeskolerne, at være kundskabsformidlende om den kristne tro. 

Men i Frederikssund løftes ansvaret ikke.

Tilsyneladende mener vores lokale folkekirker, at ansvaret ligger hos os forældre. 

Det kan man mene som privatperson. Men ikke som skattebetalt institution. 

Danske elever skal have indblik i og forståelse for den danske kultur. 

Det er folkeskolens ansvar. 

Men det er så sandelig også den folkekirkelige skoletjenestes ansvar, hvis denne forsat skal have sin eksistensberettigelse. 

Men hvad laver de så i Frederikssund provstis skoletjeneste?

I skoleåret 20/21 tilbyder de blandt andet følgende undervisningstilbud:

Et engelsksproget indskolingsforløb, som præsenteres:

“5 forskellige børn, der hver bærer deres religions karakteristiske (hoved)beklædning, præsenterer sig selv. I projektet møder eleverne børn fra en jødisk, kristen, muslimsk, buddhistisk og sikhisk baggrund og stifter bekendtskab med religionerne gennem netop beklædningsgenstande, symboler og hellige steder.”

Og et mellemtrinsforløb om håndtegn

“Det er projektets formål, at eleverne kommer omkring håndens symbolik på tværs af religioner og får en forståelse af håndsprogets hverdagslige retorik, etik og ritualisering”

Det er de færreste indskolingselever der kan læse engelske tekster. 

Håndens symbolik kræver forforståelse for åndens virke. 

Overordnet set fremstår som om, at  Frederikssund provstis skoletjeneste ser det som sin fornemmeste opgave, at skabe indsigt og kendskab for eleverne i alle andre kulturer end den danske. 

Men for at kunne forstå andres kultur, må man først og fremmest kende sin egen. 

Frederikssund provstis skoletjeneste svigter deres medansvar for vores børns dannelse. 

Deltag i debatten
Share.

About Author