Hvad er CO2 – fangst?

0

FREDERIKSSUND: Tirsdag den 17. januar tager Folkeuniversitetet i Frederikssund igen et grønt tema op.

Denne gang drejer det sig om, hvorledes man kan mindske væksten i atmos-
færens CO2 indhold og dermed bremse den globale stigning i temperaturen.

Foredraget vil beskæftige sig med CCS, der står for Carbon Capture and Storage: Man indfanger CO2 og deponerer den i undergrunden.

Med klimaaftalen for energi og industri af 20. juni 2020 er det besluttet, at fangst og lagring af CO2 skal være en vigtig brik i indfrielsen af Danmarks klimapolitiske mål.

Deltagerne kommer til at høre om nogle forskellige teknologier, der benyttes og på deres muligheder for at redde klimaet.

Der vil også blive gennemgået eksempler på, hvordan man kan lave CO2 om til noget andet.

Foredragsholderen er Philip Loldrup Fosbøl, der har en PhD i Kemi Teknik og er lektor ved DTU. Her har han som leder af flere større forskningsprojekter gennem 20 år skabt grundlaget for nye tekniske løsninger rettet mod reduktion af klimapåvirkningen.

Det foregår i Kulturhuset Elværket, og der er gratis adgang for studerende..

Share.

About Author

Avatar photo