Hvad betyder klimaforandringerne for Frederikssund Kommune?

Hvad betyder klimaforandringerne for Frederikssund Kommune?

FREDERIKSSUND: Havet forventes at stige 0,3 meter som følge af blandt andet afsmeltning af gletsjere.

De stigende temperaturer medfører mere og kraftigere blæsevejr, hvilket kan få havet til at stuve mere op langs kysterne, end det gør i dag.

Det betyder, at der oftere vil forekomme ekstreme vandstande, end der gør i dag, og at de ekstreme vandstande vil blive højere.

En vandstand på +1,7 meter (det vil sige 1,7 meter over middelvandstanden i dag), sker i dag statistisk set én gang hver 100 år.

I 2050 vil samme vandstand statistisk set ske én gang hver 10 år.

En 100-års hændelse vil i 2050 være på +2,0 meter.

Frederikssund Kommune har megen kystlinje, og sikring mod havstigning er derfor et fokusområde i kommunens klimatilpasning og kystsikring.

Mere nedbør

Der forventes syv procent mere nedbør om året, men ”ujævnt’” fordelt med 11 procent mere i vintermånederne.

Der forventes også mere ekstremregn.

I dag får Frederikssund Kommune statistisk set 51 mm regn på et døgn én gang hver 20 år, mens det i 2050 vil ske én gang hver 10 år.

I Frederikssund Kommune er der byområder, der ligger i lavninger, og hvor der i fremtiden vil være større risiko for oversvømmelser fra ekstremregn.

Det er derfor et fokusområde i kommunens klimatilpasning.

Stigende grundvand

Det øvre, terrænnære grundvand kan i perioder stå højere end det gør i dag.

Det er meget svært at forudsige hvor meget, for det vil afhænge af lokale forhold såsom jordtype, dræn, søer og vandløb.

Generelt for kommunen forventes det kun, at grundvandet vil stige steder, hvor det i forvejen ligger dybt.

Samlet set er det derfor sandsynligvis ikke et større problem i kommunen.

Lokalt vil det dog kunne give problemer, hvor der kan være behov for at klimasikre kældre.

Man kan læse mere om klima og scenarierne for udviklingen på Miljøstyrelsens portal om klimatilpasning.

Andre artikler fra denne uge