Flexbolig


Flexbolig-ordningen giver mulighed for, at helårshuse kan anvendes som fritidsboliger eller som et hjem nummer to.

HUSET: Når man skal finde en fritidsbolig, giver flexbolig-ordningen flere muligheder.

Man kan vælge at købe et sommerhus, hvor man som udgangspunkt må bo fra marts til oktober.

Man kan også vælge en flexbolig, hvor man ikke er begrænset af årstiden.

I Frederikssund Kommune er der mulighed for at få en flexbolig-tilladelse for ejendomme, der er beliggende i landzonen og i byer med færre end 2.000 indbyggere.

Der kan dog være områder, hvor det umiddelbart ikke er muligt at give tilladelse til en flexbolig.

Det kan for eksempel være, at en lokalplan fastslår, at områdets boliger skal anvendes som helårsbolig jf. Planloven.

Man er velkommen til at rette henvendelse til Planafdelingen, hvis man ønsker at få tilladelse til en flexbolig eller ønsker mere information om emnet.

Man kan skrive på: Planteamet@frederikssund.dk.

Fakta om flexbolig

Med en tilladelse til flexbolig er man som ejer ikke bundet af bopælspligt.

Så selvom huset har karakter af en helårsbolig, kan man ”komme og gå”, som det passer en.

En flexbolig skal dog altid leve op til de bygningsmæssige krav for helårsbeboelse, idet boligen bevarer sin formelle status som helårsbolig.

Hvis man senere ønsker at genoptage helårsbeboelse på adressen, kræver det således ikke yderligere ansøgning jf. Boligreguleringsloven.

Særligt for landzonen

For boliger i landzonen kræver det ikke landzonetilladelse at ændre anvendelsen af en helårsbolig til flexbolig.

Men det er vigtigt at bemærke, at når ændringen er gennemført, er det som udgangspunkt ikke muligt på ny at give boligen status af helårsbolig.

Særligt for sommerhusområdet

Et hus i et sommerhusområde, der lovligt har været anvendt som helårsbolig før og efter området blev udlagt til sommerhusområde, kan anvendes som flexbolig.

Som husejer skal man være opmærksom på, at retten til at genoptage helårsbeboelse i huset frafalderefter tre på hinanden følgende år, hvor huset har været anvendt som sommerhus, jf. Planloven.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »