Han hjælper både købere og sælgere

Han hjælper både købere og sælgere

KIRKE HYLLINGE: Køb og salg af bolig er forbundet med mange overvejelser. Både følelsesmæssigt og bygningsmæssigt. 

De følelsesmæssige overvejelser blander Morten Juel, factum2 Kirke Hyllinge, sig ikke i. Men hvis man har brug for en professionel vurdering fra en mand, der har over 30 års erfaring inden for håndværk og byggeri – heraf de seneste ti år som selvstændig bygningssagkyndig – så træder han gerne til. 

Med sig i bagagen har Morten Juel en uddannelse som uddannet tømrer, bygningskonstruktør, bygningstaksator, bygningssagkyndig og energikonsulent. Han er beskikket bygningssagkyndig,  der udover
tilstandsrapporter og købergennemgang også udarbejder det lovpligtige energimærke.

– Jeg udarbejder en uvildig og gennemsigtig tilstandsrapport og sikrer, at handlen er i orden. Det samme gælder andre rapporter, forsikringsforhold og el-eftersyn, som skal være på plads, når man køber eller sælger. Så kunden kan være tryg og ikke får nogen ubehagelige, forklarer Morten Juel. 

– Vores professionelle gennemgang af kundens bolig er sikkerhed for, at det byggetekniske ved handlen er i orden. Vi er underlagt huseftersynsordningen og kontrolleret af både energi-og erhvervsstyrelsen, siger Morten Juel.

Udbedringer og byggeprojekter
Drejer det sig om boligkøb, gennemgår factum2 boligen sammen med køber, gennemgår tilstandsrapporten og vurderer eventuelle forslag til udbedring og forbedring.

– Der kan eksempelvis være revner i tagbelægningen. Vi vurderer, hvor omfattende er det; skal hele taget skiftes eller kan det klares med en reparation. Det samme gør sig gældende ved fugt i indervægge. 

– En af vores kunder havde problemer med, at der kom vand ind efter udskiftning af en skotrende på et ældre tag. Håndværkeren afviste, at der var problemer. Efter udarbejdelse af rapport og flere dialogmøder med håndværkeren blev der indgået en løsning, som både bygherre og håndværker begge kunne acceptere – og arbejdet blev lavet om.

– Vi kan også hjælpe også ved tvister ved byggeprojekter. Dårligt udført håndværk, forkert fald på gulv i badeværelser, fejl på tagkonstruktionen, dårlig udførte inddækninger, undertag osv.

Factum2 tilbyder tillige køberrådgivning, dvs. informationer om huset, som ikke skal medtages i en tilstandsrapport – eksempelvis muligheder for ombygning og behov for vedligeholdelse m.v. 

Andre artikler fra denne uge

Tak Anja!


Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti (O) På byrådsmøde i spørgetimen talte Anja Bisp Pedersen om gensidig loyalitet. En super vigtig

Læs mere »