Godt gang i erhvervslivet

Godt gang i erhvervslivet

Der var mange succeshistorier, som de 200 deltagere kunne høre på Vækst- og Erhvervskonferencen, som fandt sted torsdag den 9. februar.

 

ERHVERVSLIV: Efter at borgmester John Schmidt Andersen (V) havde budt velkommen til de mange lokale virksomheder kunne Frederikssund Kommunes tekniske direktør, Claus Steen Madsen, fortælle at erhvervsklimaet i Frederikssund Kommune er blevet forbedret.
– Frederikssund Kommune er ikke det ringeste sted at drive virksomhed.   Det nuværende byråd har således afskaffet byggesagsgebyret, afskaffet dækningsafgiften og prioriteret behandlingen af erhvervsbyggesager, fastslog Claus Steen Madsen.
Flere ting peger i retning af at væksten er godt i gang i erhvervslivet. Antallet af byggesager i erhvervslivet er fordoblet fra 2015 til 2016, og der er etableret 76 nye virksomheder alene fra 2. til 3. kvartal i 2016.
Dertil har Frederikssund Kommune flere tilflyttere end fraflyttere, hvilket kan aflæses i en kortere liggetider og et højere prisniveau på boliger i kommunen, kunne direktøren fortælle.
Konferencen havde i år bedt skuespilleren Hella Joof om at være ordstyrer og styre dagens program. Det var en rolle, der blev udfyldt med masser af humor til publikums store begejstring.
Udfordringer på arbejdsmarkedet
Tina Steinbrenner fortalte om projekt FUEL, der går ud på at sikre, at flere unge kommer i gang med og gennemfører en erhvervsuddannelse.
– Hvis vi intet ændrer i forhold til i dag, så vil vi i år 2025 mangle 70.000 håndværkere. Til gengæld vil vi have et stort overskud af ufaglærte og 60.000 for mange med gymnasiale og mellemlange og lange uddannelser, fortalte Tina Steinbrenner.
Projekt FUEL er et samarbejde mellem  uddannelsesinstitutionerne og Frederikssund Kommune og skal både få flere i gang med en erhvervsuddannelse, men også sikre et lavere frafald og en nemmere overgang mellem skole- og praktikforløb. I 2001 søgte 31,7 procent af en ungdomsårgang ind på en erhvervsuddannelse. I 2016 var det tal blot 18,4. Målet er at nå op på 25 procent i 2020, og det håber Tina Steinbrenner at nå blandt andet i kraft af de mange nye uddannelsetilbud, der vil være til rådighed på Campus Frederikssund fra august 2017.
Deltagerne på Vækst- og Erhvervskonferencen blev dagen igennem underholdt med gode historier om erhvervsliv og udvikling i Frederikssund Kommune. Emnerne var blandt andet succeshistorier fra en række virksomheder: Wildon, Brenntag og Aerobicgården, det seneste nyt om den kommende idrætsby og erhvervsudvikling.
Der var også status på byggeriet af den kommende fjordforbindelse.
Efter konferencens officielle program var der middag og mulighed for at netværke.

Andre artikler fra denne uge