God kapacitet på dagtilbudsområdet

0

HORNSHERRED: Udvalget for Børn, familier og forebyggelse er blevet præsenteret for en prognose for kapaciteten på dagtilbudsområdet. Alle prognosetallene var fra sidste års prognose – en ny prognose forventes præsenteret om to måneder.

Der er 37 ejendomme til brug for dagtilbud og tre ejendomme til brug for Center for Familie og Forebyggelse. Det dækker 11 procent af det samlede kommunale bygningsmæssige areal. 

Den ene af ejendommene, som benyttes af Center for Familie og Forebyggelse, er Administrationscenter Jægerspris, der er planlagt at flytte til Frederikssund inden udgangen af 2023. Herved reduceres det samlede antal ejendomme til 39. 

Administrationscenter Jægerspris er i alt 2.660 m2. Pt. er det ikke besluttet, hvad der skal ske med ejendommen, efter den er fraflyttet.

Behov for vedligehold
Alene i år er der et vedligeholdelsesbehov på 23,4 millioner kroner. 

Det skal holdes op imod, at der er afsat 22,4 millioner kroner til planlagt vedligeholdelse for samtlige kommunale bygninger.

Bygningerne ser flere steder meget brugte og slidte ud. 

En måde at optimere brugen af midler på, kunne blandt andet være at nedlægge og samle dagtilbud de steder, hvor der er overkapacitet, skriver administrationen til politikerne i udvalget.

God kapacitet
Administrationen igangsatte i foråret 2020 en undersøgelse af kommunens børnehuse ved et eksternt firma. 

Undersøgelsen inkluderede blandt andet kapacitets- og tilstandsvurderinger og udmøntedes i en helhedsplan for Frederikssund Nord og Syd. Efterfølgende blev Slangerup området målt op. 

I efteråret 2020 blev børnehusene i Hornsherred og de private og selvejende institutioner målt op af administrationen for at have et ens blik på kapaciteten i Frederikssund Kommune. 

Kapacitet beregnes med tre m2 til et vuggestuebarn og to m2 til børnehavebarn. 

Hornsherred er generelt præget af lav kapacitetsudnyttelse. Der er i alt 276 ledige enheder i 2022. 

Frem mod 2026 forventes en lille stigning i antal 0- 6 årige, så det forventede antal ledige enheder i 2026 er på 188. 

Share.

About Author