Glæde i Onsved over afvist råstofplan

Glæde i Onsved over afvist råstofplan

Søndag blev der drukket portvin og spist kransekage i Onsved for at fejre, at Råstofplan 2016-2020 er afvist og hjemvist til fornyet behandling

ONSVED: Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede kort før nytår Region Hovedstadens seneste råstofplan, Råstofplan 2016/2020.

Og det er noget, man glæder sig over i Onsved.

For ophævelsen betyder, at planen er sendt til fornyet behandling i regionen, og at der pt. ikke kan gives nye tilladelser til råstofindvinding af sten, grus og sand i nye graveområder.

Søndag sørgede Onsved Bylaug for, at meldingen blev fejret på behørig vis – med portvin og kransekage.

– Det betyder, at der ikke skal graves på markerne tæt op ad byen sådan lige foreløbig, fortæller Mie Hansen, der er formand i Onsved Bylaug.

– Vi vil gøre alt for, at det aldrig kommer til at ske. Vi føler, at vi pt har vundet.

– Men vi ved også godt, at det formentlig betyder endnu en omgang med høringer og nye klagemuligheder. Men her og nu kan vi ”ikke få armene ned”.

Stort fremmøde

Bylauget havde inviteret alle, som deltog i betalingen for eksperthjælp i forbindelse med klagerne, der blev sendt til Nævnenes Hus/Klageportalen for to år siden.

– For cirka to år siden lovede jeg på min runde på nabovejene, at Onsved Bylaug ville give portvin og kransekage til alle, som bidrog til regningen for eksperthjælp til udfærdigelse af klager over Region Hovedstadens netop vedtagne råstofplan.

– 30 personer mødte op; datoen var allerede sat, da Dronning Margrethe meddelte sin abdikation, så vi er yderst glade for det store fremmøde, fortæller Mie Hansen.

13 klager

Råstofplanen skal sikre, at der er balance mellem det samfundsmæssige behov for råstoffer og hensynet til natur, miljø, naboer og lokalsamfund.

Klagenævnet har truffet sin afgørelse på baggrund af 13 klager, fremgår det referatet fra seneste møde i regionens Klima- og Miljøudvalg.

– Der var mange enslydende klager fra mange af områderne i planen. Så at planen er blevet afvist, er meget, meget stort for os, siger Mie Hansen.

Region Hovedstaden står ikke alene; både Region Sjælland og Region Midtjylland har også fået ophævet og hjemvist deres senest vedtagne råstofplaner til fornyet behandling af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Onsved-klagerne

Et af de graveområder, der er udpeget i den – nu ophævede råstofplan – ligger ved den lille landsby Onsved. Cirka 65 ha stik vest for og nord for Onsved og cirka 20 ha øst for Krogstrup. 85 ha i alt.

Det betyder blandt andet, at rundkørslen ved Onsvedvej vil blive omkranset af tre grusgrave. Onsved borgerne er især bekymrede over planerne om grusgrav på markstykket øst for Krogstrup og markstykket vest for byen, mellem Onsved og rute 53. Her er næsten altid vestenvind, og det vil føre støv og støj direkte ind over den lille bevaringsværdige landsby.

– Vi er klar over, at planen er afvist uden nogen særlig begrundelse på lige netop vores klager. Men da der var mange enslydende klager, må vi jo have fat i noget.

15 års uvished

– Vi forventer, at der meget snart kommer yderligere info fra regionen. Gerne noget info der betyder, at vi ikke skal til tasterne igen, siger bylaugsformanden.

– Vi vil gerne have ro nu; alle ejendommene omkring Onsved og Krogstrup har nu levet i uvished i snart 15 år.

– Det er virkelig opslidende, i så mange år at være bekymret for, om der kommer en grusgrav i baghaven.

Andre artikler fra denne uge

Husmændene på Egholmmarken


Af Historisk Vejleder for Nationalpark ”Skjoldungernes Land”Karl-Johan Rubæk Gershøj Havnevej 9 4070 Kirke Hyllinge KIRKE HYLLINGE: Efter Reformationen i 1536,

Læs mere »

Kropsfikseret læsning


Af kulturformidler Signe Schroll Feldmeier Frederikssund Bibliotekerne i samarbejde med eReolen LITTERATUR: Siden 10’erne har mange danske forfattere haft et

Læs mere »