Fuldmagt til bådelauget

0

ØSTBY: Den frivillige forening Østby Bådelaug er i gang med en længere ansøgningsproces, der skal munde ud i en udvidelse og forbedring af Østby Bådehavn.

Lauget har opnået tilladelse fra Kystdirektoratet til udvidelsen. Nu skal lauget søge yderligere tilladelser hos andre myndigheder, herunder Fredningsnævnet og Byggemyndigheden.

Eftersom Østby Bådehavn ligger på en kommunalt ejet matrikel, skal lauget bruge grundejers (kommunens) tilladelse til at søge disse tilladelser på grundejers vegne. Derfor har udvalget for Plan og Teknik anbefalet Økonomiudvalget, at der udstedes en fuldmagt til Østby Bådelaug til brug for ansøgning hos alle relevante myndigheder i relation til havneudvidelsesprojektet. Samtidig har man bemyndiget administrationen til at indgå ny aftale med Østby Bådelaug om brug og drift af havn, klubhus og grønne arealer på den kommunale matrikel. Den seneste skriftlige aftale mellem lauget og kommunen er fra 1989 og er meget sparsomt formuleret.

Havneudvidelses-
projektet

Efter stormen Bodil og de efterfølgende storme var alle havnens moler og omkringliggende områder oversvømmet med op til en meter vand.

Det sled enormt på molerne og de indvendige vægge, og gjorde stor skade på udvendig stenbeklædning i en sådan grad, at havnen er ved at bryde sammen.

Selve havnebassinet udvides, så der kan ligge to rækker joller samt en rampe til nedsætning af både i midten. Der skal graves cirka 30 cm mere i dybden og ind til spunsvæg, så det er lige dybt over det hele. Molen mod nord vil blive meget smallere ved at fjerne en del af bassinkanten og flytte det det ud mod nord i den nye mole. Molen skal rettes ud, så den er mere lige og opgravning bruges i den nye mole. Stensætning mod fjorden flyttes med ud som nyt værn.

Molen mod syd flyttes ud mod fjord med sten som værn mod fjorden. Alt hvad der opgraves, bliver brugt i den nye mole. Der skal være en rampe i midten til søsætning af både.

Den udvidelsestilladelse, som lauget har opnået fra Kystdirektoratet, kræver, at arbejdet står færdigt senest fem år efter tilladelsens udstedelse, det vil sige senest 1. december 2026.

Share.

About Author

Avatar photo