Frivillige fjerner fortsat skrald fra fjorden

Frivillige fjerner fortsat skrald fra fjorden

Selvom Projekt Plastfri Roskilde Fjord stopper, fortsætter strandoprydninger langs Roskilde Fjord i 2019

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Projekt Plastfri Roskilde Fjord går mod enden efter tre år med forskning, formidling og vidensdeling af plastikaffald i Roskilde Fjord. 

Projektet har været et samarbejde mellem Plastic Change, Det Økologiske Råd og Plastindustrien. 

Roskilde Fjord, som er en central del af Nationalpark Skjoldungernes Land, har fungeret som model for, hvordan plastikforurening kan undersøges og tackles i et naturligt økosystem, herunder hvordan lokalsamfundet kan beskytte deres lokalitet imod plastforurening. 

Over 1000 kg skrald
For at involvere lokalbefolkningen aktivt i projektet blev der taget initiativ til tre strandoprydninger rundt om Roskilde Fjord, hvor Nationalparken blandt andet bidrog med grej og annoncering. Mere end 200 frivillige borgere deltog i strandoprydningerne, hvor der blev samlet cirka 1.335 kg affald. Affaldet blev vejet og andelen af plastik blev indberettet til Plastic Change. 

Den største andel af det affald, der blev fundet var plastik.    

I nogle af strandoprydningerne blev fordelingen af forskellige typer af plastik noteret. Her var nogle af de største andele emballage fra fødevarer, cigaretskodder og hygiejne produkter. Nationalpark Skjoldungernes Land vil bruge denne viden til at formidle og vejlede om god adfærd i naturen for at reducere mængden af plastik i og ved fjorden.

De størstekilder
I løbet af projektet har forskere fra Roskilde Universitet (RUC) identificeret de største kilder til, at plastik og andet affald havner i Roskilde Fjord. Kilderne er:

• Henkastning af affald.

• Makroplast som er blæst i vandet.

• Rekreativ brug af fjorden til for eksempel jagt og fiskeri.

• Overløb fra spildevandsrensning.

Nationalpark Skjoldungernes Land vil gerne fortsætte det gode arbejde med strandoprydninger og involvering af lokale borgere i arbejdet med at holde Roskilde Fjord fri for affald. 

Den næste store strandoprydning bliver søndag den 31. marts fra klokken 10 til 12. Hvis man er interesseret i at være tovholder på en strækning langs Roskilde Fjord, er man meget velkommen til at kontakte nationalparkens naturvejleder, Sofie Clauson-Kaas på mail: socla@nst.dk.

Andre artikler fra denne uge

Mod højere luftlag


Modelflyvningens dag finder sted søndag 26. maj 2024. JÆGERSPRIS: Hvert år fejres Modelflyvningens dag. I år falder dagen søndag 26.

Læs mere »