Frederikssund Maritimt Center tager form

Frederikssund Maritimt Center tager form
Visualisering: Cubo Arkitekter

FREDERIKSSUND KOMMUNE: En spændende ny udvikling er undervejs i Frederikssund Kommune; Frederikssund Maritimt Center begynder at tage form som et markant symbol på byens maritime arv og fremtid.

Det blev Cubo Arkitekter, Det Blå, ABC Rådgivende Ingeniører og Spangenberg & Madsen, der vandt arkitektkonkurrencen for det kommende maritime center på Frederikssund Lystbådehavn.

Cubo Arkitekters projekt var det projekt, som på bedste vis udfoldede de fire hovedvisioner i projektet:

Byrummet helt ned til havnen: Maritimt Center og de tilstødende arealer åbnes og bliver lettere tilgængelige fra Frederikssund by samt tilgængelig for alle borgere.

Nytænkende maritime faciliteter: Samspillet mellem aktiviteter på land og i vand skal nytænkes. De nye faciliteter skal åbne sig for alle forbipasserende, og der må gerne være fælles offentlige arealer i tæt sammenhæng med dedikerede foreningsarealer.

En åben havn for alle: Lystbådehavnen råder over et stort areal, der i dag har den primære funktion at opbevare både. Arealet skal sættes i spil med henblik på at åbne området for rekreative aktiviteter.

En moderne bæredygtig havn: Frederikssund Lystbådehavn skal være en moderne og bæredygtig havn. Det betyder, at havnen skal drives med fokus på minimal miljøbelastning på Roskilde Fjord, og at landarealerne bruges fleksibelt hele året.

En fortælling

– Cubo Arkitekter og deres dedikerede team fortjener den største anerkendelse for deres spændende projekt med mulige kreative løsninger, på fremtidens maritime center med havn, fællesskaber og faciliteter til de mange, mange aktiviteter, som foregår på og omkring vores fjord.

– De har formået at skabe fundamentet til fremtidens sted samtidig med, at de har fanget historien, landskabet og den maritime arv fra Kalvøen og omdannet det visionært og moderne, fortæller borgmester Tina Tving Stauning (A) og tilføjer:

– Vinderprojektet er ikke blot nogle bygninger, men en fortælling, der kan blive fortalt i årtier fremover. Jeg er overbevist om, at det kommende Maritime Center vil blive et samlingspunkt for både lokale og besøgende, et sted som lever og som byens borgere kan være stolte af.

Frederikssund Maritimt Center skal samle både sejlsport, ro- og kajaksport, søspejderaktiviteter og ungdomsaktiviteter i ét center.

Derved bliver det maritime center ikke bare nogle foreningslokaler, men et maritimt udgangspunkt for aktiviteter på fjorden for mange brugergrupper.

Cubo Arkitekter har skabt et maritimt center, som både rummer en stor forståelse for de faciliteter, der er nødvendige havnens bruger og samtidig byder alle kommunens borgere velkomne. Gennem hele processen har foreningerne, havnen og Lokale og Anlægsfonden været med i udviklingen af projektet.

Kvalitet i alt

– Vinderteamet har tegnet et ambitiøst og moderne maritimt mødested med plads til alle. Den bæredygtige transformation af lystbådehavnen skaber ny kapacitet og nye aktivitetsmuligheder, og viser vejen frem for, hvordan vi kan arbejde med marinaerne som fremtidens blå mødesteder.

– Vinderforslaget er stærkt, fordi der er lagt vægt på kvalitet i alt fra materialevalg, til funktionalitet og udformning af faciliteterne samt til bearbejdningen af udearealerne. Vi glæder os til det videre samarbejde med udviklingen og realiseringen af projektet, siger Jakob Færch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden.

Det næste skridt i processen er, at Byrådet den 30. august skal godkende, at der skal indgås en totalrådgiveraftalte med Cubo Arkitekter.

Herefter skal projektet tilrettes og udvikles i samarbejde med alle de lokale aktører gennem møder og workshops.

Andre artikler fra denne uge