Frederikssund Kommunes unge trives generelt godt

Frederikssund Kommunes unge trives generelt godt

Den nyeste Ungeprofilundersøgelse giver grund til optimisme.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Unge i udskolingen og på ungdomsuddannelserne i Frederikssund Kommune har det overvejende godt. De trives derhjemme, drikker ikke meget og oplever færre digitale krænkelser. Det viser den nyeste Ungeprofilundersøgelse.

Den er netop blevet fremlagt til orientering hos udvalgene Unge, fritid og idræt og Skole, klub og SFO. Undersøgelsen er lavet i perioden november 2023 til januar 2024 i 7.-9. klasserne i Frederikssund Kommune og på ungdomsuddannelserne på Campus Frederikssund.
Overordnet viser undersøgelsen, at de unge trives ganske godt. I folkeskolen svarer 93 procent, at de trives godt eller rigtig godt derhjemme. På Campus svarer 94 procent, at de trives godt eller rigtig godt derhjemme.
Både på Campus og i folkeskolen svarer 96 procent af de unge, at de har det godt eller rigtig godt med vennerne og i fritiden. Det er samme tal som ved undersøgelsen for 2021/2022. På spørgsmålet om de unge i folkeskolen føler sig ensomme ofte eller meget ofte, svarer knap ni procent ja. I 2021/2022 var det cirka 11 procent, der svarede ja. På Campus er det seks procent, der føler sig ensomme ofte eller meget ofte.

Færre drikker alkohol
Undersøgelsen spørger også ind til de unges forbrug af alkohol og rusmidler. Her ses det, at der er færre unge, der drikker alkohol. Hele 62 procent af folkeskoleeleverne i 7. til 9. klasse svarer, at de ikke drikker alkohol eller kun har smagt det én gang, mens det i 2021/2022 var 57 procent. Godt 75 procent svarer, at de aldrig har prøvet at være fulde. I 2021/2022 var det 71 procent, og det glæder Niels Martin Viuff (C).

– Det er dejligt, at langt de fleste unge i kommunen har det godt og trives i deres familier. Det synes jeg godt, vi kan glæde os over. Jeg glæder mig især over, at færre unge føler sig ensomme, og at det lader til, at der er færre, der drikker alkohol sammenlignet med den forrige undersøgelse. Vi ved, at alkohol fylder meget i ungdomskulturen i dag og til tider alt for meget, så jeg ser det som en positiv udvikling, at de unge i Frederikssund Kommune drikker mindre end tidligere, siger formanden for udvalget for Unge, fritid og idræt.

Fald i skoletrivsel
Ungeprofilundersøgelsen spørger også ind til, hvordan de unge trives i skolen. Her ses desværre et fald i, hvor mange der trives. Hvor det i 2021/2022 var 89 procent af eleverne i folkeskolen, der svarede, at de har det godt eller rigtig godt i skolen, er det i den nye undersøgelse 84 procent, der svarer sådan. På Campus var tallet i 2021/2022 på 88 procent, hvor det i den nye undersøgelse er på 86 procent.

– Jeg er ked af, at der er så mange børn der ikke trives i skolen og at hver femte elev har følt sig mobbet inden for de sidste seks måneder. Det kan forhåbentlig tjene som et wake-up call til alle i byrådet om, at skolerne skal prioriteres højt i næste års budget. Problemerne er velkendte for alle der har med skolevæsenet at gøre. Løsningerne er komplekse, men som det er nu, har skolerne end ikke råd til at plukke de lavthængende frugter og det er for dumt. Alle børn fortjener en god og tryg opvækst og skolegang, siger formand for udvalget for Skole, klub og SFO, Anna Poulsen (F).

Digital trivsel
Et område der har været meget fokus på de seneste år, er den digitale trivsel. I takt med at mere og mere af de unges sociale liv foregår digitalt, har der været meget fokus på, hvordan man opfører sig, hvad der er lovligt og ulovligt, og hvad man skal gøre, hvis man udsættes for digital chikane.

Generelt kan der ses en forbedring i de unges oplevelse af digital adfærd. Færre har delt seksuelle billeder og videoer af dem selv og færre har oplevet, at andre har delt seksuelle billeder og videoer af dem selv uden samtykke. Der er også færre, der har modtaget den type videoer. Også når det gælder seksuelt stødende henvendelser og uønskede seksuelle invitationer og grimme beskeder, er der færre, der oplever at modtage dette.

– Det glæder mig meget, at det går bedre med den digitale trivsel. Det er et vigtigt fokuspunkt at have, fordi digitale tjenester og sociale medier er så stor en del af de unges hverdag. Jeg ved, at det er noget, vores afdeling for Trivsel og kriminalitetsforebyggelse har arbejdet med, og det er godt at se, at det virker, siger formanden for udvalget for Unge, fritid og idræt, Niels Martin Viuff.

/TS

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »