Frederikssund Kommune skal være demensvenlig

0

Af Susanne Bettina Jørgensen
Byrådsmedlem (A), Ventevej 6, Skibby

I Danmark har vi cirkA 950 plejehjem, hvoraf de seks  ligger i Frederikssund Kommune. 

Man skønner, at 2/3 af alle de mennesker, der bor på plejehjem, lever med en demenssygdom. Tallet er formentligt meget højere, men mange får ikke en diagnose, så derfor er der usikkerhed omkring det faktiske tal. 

Der registreres hvert år cirka  7.700 nye tilfælde af demens i Landsregistret, og det forventes, at der i 2040 vil være mellem 125.000- 146.000 borgere med demens i Danmark.

Demens skal tages alvorligt. Det rammer hårdt og det rammer hele familien.

Derfor skal vi i Frederikssund kommune arbejde målrettet med at være en demensvenlig kommune.

Vi har i budgetforhandlingerne prioriteret at have to demenskoordinatorer. Velfærdsudvalget har ønsket, at vi ser på vores omsorgscentre, så de er demensvenlige. Der bliver behov for at sikre en fortsat udvikling af medarbejdernes kompetencer vedr. demens. 

Jeg er overbevist om, at fremtidens beboere på omsorgscentrene primært vil være beboere med demenssygdomme, for borgere med svær demenssygdom kan ikke klare sig og være alene – de skal have opsyn og tryghed hele døgnet. 

Det kan være rigtig svært at passe meget demenssyge borgere. Fastholdelse af medarbejdere og rekruttering af nye medarbejdere kræver bl.a., at vi som kommune prioriterer kompetenceudvikling, men også at vi sikrer de rigtige demensvenlige omgivelser, som er med til at skabe ro og tryghed for de borgere, der er så hårdt ramt. 

Socialdemokraterne vil i de kommende år have fokus på demensområdet. 

Vi skal i Frederikssund kommune have en strategi eller en politik på området. Demens går ikke væk, og demens kan ikke helbredes, så vi har en opgave, og den tager vi på os.

Deltag i debatten
Share.

About Author