Frederikssund kan blive Nordsjællands gravekommune

0

Af Conny Probst

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Høringsperioden for forslag til Råstofplan 2016/2020 for Region Hovedstaden er blevet forlænget til 13. april på grund af en justering af planen. Det indebærer, at Frederikssund Kommune kan afgive et nyt,  supplerende høringssvar til Region Hovedstaden med afsæt i de seneste ændringer. 

Region Hovedstaden har justeret deres forslag til Råstofplan 2016/2020 på baggrund af et høringssvar fra Miljøstyrelsen. To justeringer berører råstofgraveområder i Frederikssund Kommune – graveområde D7 (Ryegård) og D10 (Lille Rørbæk). 

Reduktionen i graveområde D10 udgør omkring halvdelen af området, mens reduktionen i graveområde D7 er meget begrænset. 

Varige skader
Plan- og Miljøudvalget har – med forbehold for Økonomiudvalgets og Byrådets tiltræden senere i april – godkendt et supplerende høringssvar, underskrevet af udvalgsformand Jørgen Bech. 

– Frederikssund Kommune finder, at det reviderede forslag til råstofplan kun indeholder små justeringer og dermed fortsat ikke tager rimelige hensyn til landskaber, natur, kulturhistorieog borgere i Frederikssund Kommune, står der i brevet.  Der fortsætter:

– Det er i det nye forslag til råstofplan fortsat sådan, at cirka halvdelen af alle nyudpegede graveområder ligger i Frederikssund Kommune. Denne skæve fordeling af udpegningerne foreslår Regionen på trods af, at der i forvejen er udlagt betydelige arealer til graveområder i Frederikssund Kommune. 

– Hvis gravningen realiseres,  vil kommunen blive ændret fra en kommune med store landskabs-og naturværdier til Nordsjællands gravekommune, og det vil give varige skader på kommunens attraktion i forhold til både bosætning og turisme, påpeger udvalgsformanden.

Share.

About Author