Frederikssund i top på integration

Frederikssund i top på integration

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har offentliggjort nøgletal for to- og trepartsaftalerne om integration. Her placerer Jobcenter Frederikssund sig på en flot 8. plads ud af landets 98 kommuner.

Det overordnede mål med to- og trepartsaftalen er, at så mange flygtninge og familiesammenførte som muligt skal i arbejde og forsørge sig selv. 

Jobcenter Frederikssund har derfor haft et øget fokus på integration af flygtninge og familiesammenførte på arbejdsmarkedet. Og det har båret frugt.

Mange årsager til succes
En massiv beskæftigelsesrettet indsats kombineret med danskundervisning er en afgørende faktor for at borgerne bliver selvforsørgende – og dermed også for Jobcenter Frederikssunds resultater. 

Samtidig har en tværfaglig, håndholdt indsats og en stor hjælp fra frivillige været med til at øge mulighederne for, at den enkelte borger kan opnå varig tilknytning til det danske arbejdsmarked.

Jobcenter Frederikssund har endvidere haft succes med at etablere IGU forløb (Integrationsgrunduddannelse) for de borgere, som ikke umiddelbart lever op til kravene på det danske arbejdsmarked. Uddannelsen giver gode muligheder for at opkvalificere de borgere, der er kommet til Danmark uden relevant uddannelse og erhvervserfaring.

Formanden for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune, Ole Søbæk (C), er glad for kommunens flotte placering:

– Det går rigtig godt med at få flygtninge og familiesammenførte i arbejde. Vores jobcenter gør et stort arbejde i samarbejde med mange lokale virksomheder, der har taget et stort ansvar og ydet en kæmpe indsats med at få etableret praktik- og arbejdspladser. 

– Samtidig er der grund til at rose de frivillige organisationer, som er med til at understøtte indsatsen i jobcenteret og kommunens virksomheder, fortæller Ole Søbæk.

Andre artikler fra denne uge

Tak Anja!


Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti (O) På byrådsmøde i spørgetimen talte Anja Bisp Pedersen om gensidig loyalitet. En super vigtig

Læs mere »