Frederikssund har fået et plus

Frederikssund har fået et plus
????????????????????????????????????

Siden 2010 har Frederikssund Kommune været optaget som Klimakommune hos Danmarks Naturfredningsforening. Med en styrket indsats for miljøet er Frederikssund nu også ”Klimakommune Plus” – som den blot syvende kommune i Danmark.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Onsdag i sidste uge underskrev præsidenten for DN, Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, borgmester John Schmidt Andersen (V) og formand for teknisk udvalg, Tina Tving Stauning (S) en aftale, der gør Frederikssund Kommune til Klimakommune Plus i regi af Danmarks Naturfredningsforening.
Frederikssund er dermed den syvende kommune i Danmark, der opnår denne status.
Den nye status er blevet en realitet, fordi kommunen arbejder på en række forskellige fronter med miljøforbedrende tiltag.
Det drejer sig om en række tilbud til virksomheder om hjælp til energiforbedrende tiltag samt initiativer inden for klimatilpasning som regnvandsbassiner, vejbede, vådområder og skovrejsning.

Samtænkning
Hos DN byder præsident Ella Maria Bisschop-Larsen Frederikssund Kommune velkommen som Klimakommune Plus:
– Med Klimakommune Plus aftalen tager Frederikssund et step op i klimaindsatsen. Blandt andet ved at samtænke klimatilpasning, grundvandsbeskyttelse og mere natur. Det en god måde at gå til fremtidens udfordringer som både gavner klimaet og skaber værdi for borgerne i kommunen, udtaler Ella Maria Bisschop-Larsen.
Borgmester John Schmidt Andersen glæder sig over anerkendelsen:
– Jeg er glad for den nye status. Det er en flot anerkendelse af kommunens arbejde med klima- og energiinitiativer.
– Konkret beskytter skov-rejsningen ved Skibby grundvandsressourcerne, og skoven bliver derudover et dejligt, rekreativt område til glæde for mange. Og i et andet projekt hjælper vi lokale virksomheder i deres arbejde med energibesparelser og en grøn bundlinje, fortæller han.
Skovrejsningsprojektet for Normandsskoven, som skoven er døbt, er et samarbejde mellem Frederikssund Kommune, Skibby Aktive og Naturstyrelsen.
Projektet ”Bæredygtig bundlinie” er et samarbejde mellem Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og Gate 21
Tina Tving Stauning glæder sig også over kommunens nye klimastatus, som bygger oven på kommunens arbejde med at reducere kommunens udledning af CO2:
– Det er vigtigt, at kommunen fremmer tiltag, der værner om klimaet og miljøet. Som Klimakommune har Frederikssund gennem de seneste år haft stor succes med at nedsætte CO2-udledningen ved hjælp af især energibesparelse i kommunale bygninger, men også ved, at vores renovationsbiler kører på biogas og ved at etablere jordvarme og solpaneler.
– At vi nu bliver Klimakommune Plus er et fingerpeg om, at vi er i gang med yderligere vigtige miljøtiltag i samarbejde med andre, lyder det fra formanden for teknisk udvalg.

Plusset
Frederikssund blev Klimakommune hos Danmarks Naturfredningsforening i 2010 og har siden 2009 nedbragt CO2-udledningen fra de kommunale bygninger med hele 31 procent (svarende til mere end 3.000 tons CO2).
Denne reduktion er et resultat af blandt andet indførelsen af energistyring og investering i energibesparende tiltag såsom udskiftning af lys og ventilationsanlæg.
Kommunen har også investeret i miljørigtige biler. Frederikssund Kommune har dermed nedbragt CO2-udledningen med betydeligt mere end de to procent om året, som klimakommuner forpligter sig til.
Klimakommune Plus er en overbygning. Plusset bliver tilføjet, hvis en kommune opfylder mindst to af seks betingelser ud over den årlige CO2-reduktion på to procent, der er et krav for at blive klimakommune. rier.
De seks andre kommuner med status af Klimakommune Plus er Albertslund, Fredensborg, Hillerød, Høje Taastrup, Middelfart og Svendborg

Foto: Frederikssund Kommune

Andre artikler fra denne uge