Forslag om nye graveområder

Forslag om nye graveområder

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Af Conny Probst

LANDERSLEV: I forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020 har Region Hovedstaden stillet forslag om udpegning af et nyt graveområde for sand og grus ved Landerslev Vest. 

Området ligger sydvest for Landerslev by – op ad Landerslevvej. På den anden side af Landerslevvej ligger graveområde D4 Lyngerup, hvor der allerede er aktiv råstofindvinding – og som i udkastet til den nye råstofplan tillige foreslås udvidet.

Man vurderer, at sandlaget i graveområdet Landerslev Vest kan bruges til bundsikring og fyldsand. Volumen af sandlaget i graveområde Landerslev er anslået til 5,4 millioner m3.

Region Hovedstaden skriver i sit udkast til råstofplanen blandt andet, at ” gennemgangen af mulige påvirkninger af miljøet viser, at udpegning af området som graveområde i Råstofplan 2020 kan have væsentlig indvirkning på miljøet vedrørende § 3 beskyttet natur, overfladevand, grundvand/drikkevand og beskyttede jord- og stendiger. Forholdene bør derfor vurderes nærmere”. 

Faktorer der bekymrer
Både som part og som formand for Landerslev Bylaug er Michael Tange bekymret over de konsekvenser, den forøgede indvinding vil medføre.

– De faktorer, der umiddelbart optager os, er blandt andet, at flere beboere vil få grusgraven omtrent som nærmeste nabo – hvilket i sagens natur ikke er særligt spændende, fortæller han.

– Det vil medføre faldende huspriser, og som yderligere konsekvens kan ejendommene blive mindre attraktive. I en salgssituation med endnu længere liggetider.

– Den øgede aktivitet vil også give mere støj og støv samt øget tung trafik. Og så er der det faktum, at vores omgivelser bliver markant ændret fra frodige marker og bakker til et industrielt arbejdsområde, lyder det fra Michael Tange.

– Samtidig er der de naturmæssige følger, da området syd for Landerslev langs Femhøjvej afvander til Landerslev mose mod nord. Det er ret stort naturområde med blandt mange ynglende fugle; herunder ænder, blishøns og gæs. 

– Der er også mange padder og Insekter, hvoraf nogle er fredet. Det blev konstateret ved miljøundersøgelsen i forbindelse med projekteringen af Fjordforbindelsen.  

Borgermøde og høring
I forbindelse med udarbejdelsen af Råstofplan 2020 partshører regionen fra den 24. april – 6. juni en række forslag til ændringer i råstofplanen. 

I den forbindelse holder regionen en række borgermøder om processen og miljøgennemgange af konkrete forslag til nye graveområder. Borgermødet om forslag i Frederikssund Kommune finder sted den 20. maj på Elværket i Frederikssund klokken 17 til 19.

Forslag til Råstofplan 2020 forventes udsendt i offentlig høring 1. kvartal 2020 og Råstofplan 2020 forventes at blive endeligt vedtaget senest 3. kvartal 2020.

I planen er der også forslag om nye graveområder ved Onsved, Krogstrup, Græse Bakkeby, Bonderup, Grønlien og Rørbæk.

[/vc_column_text][vc_gallery interval=”3″ images=”39507,39508,39509″ img_size=”800×400 pixel”][/vc_column][/vc_row]

Andre artikler fra denne uge