Fornyelse af kørekort og pas

0

Den aktuelle situation med nedlukning af kommunens administration betyder også ændrede regler for fornyelse af kørekort og pas.

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Færdselsstyrelsen har udsendt en bekendtgørelse der forlænger gyldigheden af visse kategorier af kørekort, samt beviser til brug i vejtransporten.

Det betyder, at indehaverne af disse kategorier af kørekort og beviser automatisk får forlænget gyldigheden via bekendtgørelsen. Der skal altså ikke udstedes et nyt kort eller bevis, hvorfor besøg i kommunens Borgercenter ikke er nødvendigt. 

Kørekort
Hvis gyldighedstiden på et kørekort til følgende kategorier udløber i perioden 1. marts til 30. april forlænges gyldighedstiden for disse kategorier frem til den 31. august:

C1
C1/E
C
C/E
D1
D1/E
D
D/E

Det samme gør sig gældende for kørekort til erhvervsmæssig personbefordring. 

Vær opmærksom på, at forlængelsen udelukkende gælder for kørsel i Danmark og frem til bekendtgørelsen ophæves den 31. august.

Andre beviser
Der sker også ændringer vedrørende chaufføruddannelsesbeviser, bevis til farligt gods, sikkerhedsrådgiverbevis, chaufførudlån og uddannelse af varebilschauffører. Læs mere i bekendtgørelsen på Færdselsstyrelsens hjemmeside. 

Spørgsmål rettes til Færdselsstyrelsen på telefon 7221 8899 eller e-mail info@fstyr.dk. 

Fornyelse af pas
Grundet coronavirus/covid-19 er det kun borgere med et uopsætteligt behov for nyt pas, der kan bestille og få et nyt pas. 

Behovet skal stemme overens med, hvornår man kan få ret til udrejse, for eksempel ved behandling i udlandet, arbejde i udlandet og lignende.

I fald man har behov for at få sit pas fornyet, skal man kontakte kommunens Call-
center på telefon 4735 1000.

Her vil det blive vurderet om man er omfattet af målgruppen vedrørende uopsættelige behov, og dermed får tid til bestilling af et pas.

Deltag i debatten
Share.

About Author