Folkeoplysningsudvalget finansierer restbeløbet

Folkeoplysningsudvalget finansierer restbeløbet

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Frederikssund Kommune har fået bevilliget 1.678.390 kroner til projektet ”Fritidspas for socialt udsatte børn og unge i Frederikssund Kommune” af Socialstyrelsen. 

Projektperioden løber fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2023. Målet er, at 200 børn og unge i socialt udsatte positioner bliver støttet i at starte til en fritidsaktivitet igennem ordningen. 

Ikke hele beløbet
Frederikssund Kommune havde ansøgt om 1.737.816 kroner. 

Den reducerede bevilling skyldes, at udgiftsbehovet til administration ikke var tilstrækkelig beskrevet samt at udgift til kørsel blev vurderet at være skønnet for højt.

Udvalget for Unge, fritid og idræt besluttede den 1. februar 2022 at projektet skal forankres i Folkeoplysningsudvalget, da udvalget har et indgående kendskab til de foreninger, som vil modtage børn og unge som bevilliges et fritidspas. 

Samtidig er de forskellige samråd repræsenteret i udvalget og vil kunne viderebringe information og herigennem understøtte implementeringen af indsatsen i foreningerne. Endvidere har Folkeoplysningsudvalget tidligere beskæftiget sig med lignende indsatser.

På årets første møde i Folkeoplysningsudvalget besluttede man at dække den manglende finansiering på 59.426 kroner, fordelt over to år.

Andre artikler fra denne uge

Cirkelrund sejr


Kultur- og havnebadet ved Tippen i Frederikssund åbner søndag 2. juni. Af journalist Tomas Skov FREDERIKSSUND KOMMUNE: Idéen om et

Læs mere »