Første møde i det fælles elevråd

Første møde i det fælles elevråd

Tirsdag blev det første fælles elevrådsmøde holdt i byrådssalen på rådhuset i Frederikssund. Til stede var 11 elever fra kommunens fem folkeskolers elevråd.

 

SKOLERNE: Mødet var et konstituerende møde, hvor eleverne skulle finde ud af, hvad formålet med det nye fælles elevråd er, hvilke opgaver de skal varetage og hvordan det hele skal fungere.
Elevrådet skal være stemme for de næsten 5.000 elever, der er i Frederikssund Kommune.
Det fælles elevråd er opstået på baggrund af en politisk beslutning, og det skal blandt andet styrke den demokratiske dannelse hos eleverne, øge deres medbestemmelse på egen skolegang, give inspiration til elevrådene og være med til at øge trivslen på skolerne.
Det fælles elevråd vil også få høringsret, så de på den måde kan få medbestemmelse i forskellige sager vedrørende skoleområdet.

Et af dagens temaer var at finde ud af, hvilke opgaver det fælles elevråd skal arbejde med. Der kom mange gode ideer på bordet, men noget af det der fyldte mest hos eleverne var kantineordninger, rygepolitik og bevægelse i undervisningen.
Alle var enige om, at det vil være godt, hvis der er kantineordninger på alle skoler, hvor maden er god og sælges til en fornuftig pris. Nogle skoler har allerede kantiner og andre har ikke. Eleverne fandt også ud af, at der er stor forskel på prisen for et måltid mad skolerne imellem.

Rygepolitik blev også diskuteret livligt. På alle skoler gælder det, at man ikke må ryge på skolen. Men nogle oplever, at de store elever stiller sig lige uden for skolens matrikel, hvor de små elever kan se dem ryge. Alle var enige om, at det ikke fungerede og at der skulle findes en løsning.

Bevægelse i undervisningen fyldte ligeledes meget hos elevrådet. Mange oplever, at bevægelse ikke er en del af undervisningen sådan som det blev lagt op til i Folkeskolereformen, men i stedet er det timer motion og bevægelse eller slet ingen indlagt bevægelse. Der var et fælles ønske om, at det blev tænkt bedre ind i selve undervisningen.

Elevrådet arbejdede i grupper for at finde ud af, hvilke opgaver de skal se på i det fælles elevråd. Elevrådet arbejdede i grupper for at finde ud af, hvilke opgaver de skal se på i det fælles elevråd.

 

Besøg af borgmesteren
Under det konstituerende møde kom borgmester John Schmidt Andersen på besøg og fortalte lidt om byrådets medlemmer og arbejde, demokrati og beslutningsprocesser.
– Det er rigtig dejligt, at I holder sådan et møde her. Det fælles elevråd gør faktisk, at I får en indflydelse på jeres hverdag, og I vil blive lyttet til. I kan komme med jeres meninger og I vil få mulighed for at komme med høringssvar. Det er en stor del af den demokratiske proces, som I kommer til at være med i. Jeg forventer mig personligt rigtig meget af det her fælles elevråd, sagde John Schmidt Andersen til de 11 elevrådsrepræsentanter.
Næste gang han er med er til den store børnerigsdag, hvor eleverne skal fordele 100.000 kroner til forskellige projekter. Skolerne skal søge om pengene, og det er så det fælles elevråd, der beslutter, hvilke projekter der skal støttes økonomisk. Der kan dog højst gives 25.000 kroner til hver skole.

Det fælles elevråd består af 11 elever fra Frederikssund Kommunes fem folkeskolers elevråd.

Andre artikler fra denne uge

Tak Anja!


Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti (O) På byrådsmøde i spørgetimen talte Anja Bisp Pedersen om gensidig loyalitet. En super vigtig

Læs mere »