Flygtninge kan søge Fritidspas til foreningslivet

0

FREDERIKSSUND KOMMUNE: Folkeoplysningsudvalget har afsat yderligere 200.000 kroner i 2022 til Frederikssund Kommunes Fritidspasordning. 

Formålet er at sikre penge nok til kontingentstøtte, både til de børn og unge som bor i Frederikssund Kommune, men også til de børn og unge, som kommer til Frederikssund Kommune som flygtninge.

Fritidspasset skal sikre, at børn og unge i alderen 0 til 18 år, der af sociale, økonomiske og/eller kulturelle årsager er begrænset i at deltage i fritidsaktiviteter, får mulighed for at blive en del af fritidslivet. 

Fritidspasset omfatter økonomisk støtte til medlemskontingent samt mulighed for støtte i forbindelse med valg af aktivitet, tilmelding og opstart i en fritidsaktivitet fra kommunens Fritidsvejledere. 

Der var i forvejen afsat godt 1,6 millioner kroner i 2022 og 2023 til ordningen.

Kan søges fra maj
Fritidspasset forventes at kunne søges fra maj
 2022. 

Familier kan søge om et fritidspas i samråd med medarbejdere fra Frederikssund Kommune, der har jævnlig kontakt med børn, unge og familier. 

Det kan være sundhedsplejersker, lærere, pædagoger, sagsbehandlere med flere.

Share.

About Author