Fem gode råd til at finde rundt i skilteskoven

Fem gode råd til at finde rundt i skilteskoven
Et skilt hvor der står ”Privat vej” eller ”privat strand”, siger kun noget ejerforhold og ikke, om man må færdes der eller ej, selv om det kan være intentionen med skiltet.

Vi må mere i den danske natur, end vi tror. Desværre er der tusindvis af ulovlige skilte, bomme, hegn, kæder og låger derude, som forhindrer vores muligheder for naturoplevelser. Nogle er lovlige – mange er ikke. Se Friluftsrådet fem gode råd til, hvordan man gebærder sig i skilteskoven.

Af journalist Conny Probst

NATUREN: Det er langt fra ualmindeligt at møde skilte i naturen, der forbyder færdsel eller ophold.

Nogle gange lovligt og med god grund, andre gange for at skræmme eventuelle naturgæster væk.

Her er Friluftsrådets fem gode råd til, hvad man kan gøre, når man møder skilning i naturen.

1. Respekter skilte

Hovedreglen er, at man skal følge ejerens anvisninger og respektere skilte, man møder i naturen.

Også selv om man tvivler på, om skiltet er lovligt.

– Det kan lyde absurd, at man skal rette sig efter et skilt, som man mener er ulovligt, men det er loven. Et ”Adgang forbudt” skilt betyder altså, at man ikke må passere og fortsætte sin tur – uanset om det er i skoven, på stranden eller ved en markvej, fortæller Louise Skou Grindsted, kommunikationskonsulent i Friluftsrådet.

Vær også opmærksom på, at ikke autoriserede skilte, for eksempel håndskrevne papskilte, er lige så gyldige som autoriserede skilte.

Ejerens anvisninger skal følges, uanset om skiltet er købt eller hjemmelavet.

2. Her må man gerne fortsætte

Der er undtagelser, hvor man gerne må fortsætte sin tur.

Et skilt hvor der står ”Privat vej” eller ”privat strand”, siger kun noget ejerforhold og ikke, om du må færdes der eller ej, selv om det kan være intentionen med skiltet.

Møder man et skilt med teksten ”Adgang forbudt for uvedkommende”, må man som udgangspunkt også gerne fortsætte.

Teksten siger nemlig ikke, at man er uvedkommende. For ifølge Naturbeskyttelsesloven er man vedkommende, hvis der er lovlig adgang.

3. Må skoven lukkes ved jagt?

Ja, skovejeren må gerne lukke den del af skoven, hvor jagten foregår, men kun i det tidsrum, hvor der er jages.

Når jagten er slut, skal skiltene fjernes igen.

Det er derfor ikke tilladt at lukke hele skoven af – der er dog skove, som er så små, eller jagter, der er så store, at hele skoven må lukkes.

For at undgå misforståelser anbefaler Friluftsrådet, at perioden for lukning angives med dato og evt. klokkeslæt ved indgange til skoven.

4. Er skiltet ulovligt? Spørg kommunen

Det er ikke helt let at finde ud af, om et forbudsskilt er lovligt eller ulovligt. Men det er kommunens ansvar at vurdere det.

Et skilt med den samme tekst kan være lovligt et sted og ulovligt et andet sted. For eksempel hvis der er en fredningskendelse.

Det er derfor altid en konkret vurdering af naturtype, ejerform samt forholdene på stedet.

5. Hvis ens færden hindres

Hvis man møder et skilt, en bom eller en anden barriere i naturen, som man er i tvivl om er lovlig, så:

Registrer barrieren på www.gaanyeveje.dk.

Det eneste, man skal gøre, er at tage et billede af barrieren, uploade det og udfylde information om hvor barrieren er placeret.

Så ser Friluftsrådet på den. Er den relevant, sender rådet den videre til den kommune, barrieren er placeret i, og som har ansvaret for at vurdere barrieren og – hvis den er ulovlig – at få den fjernet.

Siden Friluftsrådet lancerede kampagnen ”Gå Nye Veje” har Friluftsrådet sendt 828 barrierer videre til behandling i kommunerne.

De 828 sager er fordelt rundt om i hele landet, fra Bornholm til Nordjylland, og fire ud af fem sager omhandler skilte.

Hvad må man i naturen?

Offentligt ejede skove

• Du må færdes til fods og cykle på veje og stier døgnet rundt.

• Du må færdes til fods overalt i skoven, både på veje og stier og i skovbunden. Du må dog ikke færdes i haver eller på gårdspladser.

• Du må gøre ophold, hvis der er mindst 50 meter til beboelsesbygninger.

• Du må overnatte i telt på lejrpladser, primitive overnatningssteder og i særlige friteltningsskove. Du må også overnatte direkte i skovbunden på liggeunderlag, i sovepose, i hængekøje eller under regnslag.

• Du må bruge åben ild eller kogeapparater ved bålpladser eller lejrpladser. Tjek altid op på eventuelle lokale forbud.

• Du må bade i skovens vandløb og søer.

• Du må samle nødder, bær, svampe, frø, kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav fra skovbunden til eget forbrug. Du må samle omkring en posefuld.

Privatejede skove

• Du må færdes til fods og cykle på veje og stier fra klokken seks til solnedgang.

• Du må kun færdes til fods i skovbunden, overnatte og lave bål, hvis du har spurgt ejeren om lov.

• Du må samle nødder, bær, kogler, svampe, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav, hvis du kan nå dem fra stier og veje. Du må tage til eget brug – omkring en posefuld.

• Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde. Hvis en privatejet skov er under 5 hektar, må skovejeren også lukke den af for offentligheden.

Strande

• Du må færdes til fods langs stort set alle strande, hele døgnet. Også selv om stranden er privatejet. En god tommelfingerregel er, at du må færdes og opholde dig på strande, som består af sten og sand. Har stranden karakter af en have, skal du ud i vandkanten for, at du lovligt må passere.

• Du må opholde dig på strande i kortere tid dvs. ikke over en dag, men det må gerne være i nattetimerne. På privatejede strande skal der mindst være 50 meter til ejerens beboelse, for at du må slå dig ned.

• Du må overnatte på stranden, men ikke i telt o.l. Du må gerne etablere et primitivt ly eller overnatte under åben himmel. Husk, at der skal være mindst 50 meter til ejerens beboelse på privatejede strande.

Du må bade ved stort set alle strande. Tager du ophold på stranden, skal du huske, at der skal være mindst 50 meter til ejerens beboelse, hvis stranden er privatejet.

Veje og stier i det åbne land

• Du må færdes til fods og cykle på veje og stier i det åbne land hele døgnet, også på markveje.

• Du må ikke færdes på marker og arealer, der dyrkes eller er i drift.

• Du må ikke gå i læhegn eller skel mellem markerne.

• Ejeren kan forbyde adgang ved skiltning i særlige tilfælde. Respekter derfor skilte, du møder på din vej.

Se mere om reglerne for adgang i naturen samt om Friluftsrådet kampagne Gå Nye Veje på gaanyeveje.dk

Andre artikler fra denne uge

Nyd sommeren i Fjordlandet


HORNSHERRED: Nedtællingen til sommerferien er i fuld gang. VisitFjordlandet guider til spændende børnevenlige museumsoplevelser, rundvisninger, vikingeeventyr, ferie for voksne, overnatningssteder

Læs mere »