Fælles indsats for udvikling af Jægerspris

Fælles indsats for udvikling af Jægerspris
Uhensigtsmæssige regler forhindrer byudviklingen i Jægerspris. Inden for den viste støjkonsekvenszone må der således ikke etableres støjfølsom arealanvendelse, herunder bygges boliger og lignende, med mindre den fremtidige anvendelse sikres mod støjgener.

Politikere fra både byråd og folketing går sammen med lokale erhvervsfolk for at skabe udvikling i Jægersprisområdet.

JÆGERSPRIS: Initiativet kommer fra det udvalg som Jægerspris Netværk nedsatte sidste år, der arbejder målrettet med erhvervs- og boligudvikling i hele 3630 Jægerspris – altså i selve hovedbyen, og på sigt også i de øvrige bysamfund.

Udvalget består af John Bang Nielsen fra Bang Nielsen Entreprise A/S, skorstensfejermester Søren Bryde, Søren Brøgger fra SuperBrugsen, Palle Bronée fra Lokalbolig og det lokale byrådsmedlem, Kenneth Jensen (A). Sidstnævnte er næstformand for Jægerspris Netværk, og valgt som formand for udvalget.

En af de første opgaver de har kastet sig over, er den såkaldte støjkonsekvenszone, som man fra statslig side for en del år siden besluttede at stramme. Zonen skal på den ene side sikre forsvarets muligheder for også fremover at kunne benytte skydeterrænet, men på den anden side er den ifølge udvalget en enorm og unødig hæmsko for udviklingen i hele det nordlige Hornsherred og det meste af Jægerspris by.

Tosset lokalplan
Lokalt forstår man ikke, at der skal være så snærende bånd for, hvad man må i Jægerspris. Forsvaret har været til stede i Jægerspris i mange år, og er en naturlig del af området og hverdagen. Og det har også tidligere været muligt at samtænke byudvikling med forsvarets aktiviteter – endda i en tid, hvor støjbelastningen var markant større end i dag. Dengang udviklede byen sig støt og roligt med mange nye boliger og butikker. Men det bliver der ifølge udvalget nu spændt ben for.

– Det er ikke fordi vi har noget som helst imod forsvarets tilstedeværelse. Tværtimod! Vi er faktisk utroligt glade for skydeterrænet. Men de senere år har det også lagt en stor og helt unødig begrænsning på vores muligheder for byudvikling. Det er jo jævnt sagt tosset, at der ikke må bygges boliger på tomme og velegnede grunde midt i byen, selv om der allerede ligger boliger på nabogrundene. Lige så skørt er det, at man godt må lave lejligheder på første sal i bymidten, men ikke i stueetagen, siger Kenneth Jensen, som mener at det må være muligt at finde en løsning som tilfredsstiller alle parter.

Opbakning fra tinge
Sagen er imidlertid større, end hvad lokale kræfter kan løfte alene. Derfor havde udvalget forleden inviteret de to lokale folketingsmedlemmer Hans Andersen (V) og Rasmus Stoklund (A) på besøg, for at drøfte mulighederne for løfte sagen i fællesskab.

– Vi er jo enige om, at en løbende udvikling af vores bysamfund er helt afgørende, og at vi skal forsøge at gøre noget sammen. Helt naturligt har både Rasmus og Hans også interesseret sig for sagen før – så jeg er glad for, at vi nu sammen kan prøve at rokke ved den lidt fastlåste situation, fortæller Kenneth Jensen.

Gruppen vil derfor nu arbejde videre med, hvordan man kan få lempet de snærende regler, som begrænser udviklingen i Jægerspris by. Håbet er, at de grunde, som der i dag ikke kan bygges boliger på, kan komme i spil igen, og at den begrænsede mængde erhvervsejendomme der ligger inden for støjkonsekvenszonen kan omdannes til formål, som kan gavne bymiljøet. Det gælder blandt andet hele området med det gamle rådhus, som lige nu ikke kan byudvikles.

/TS

Støjkonsekvenszoner

Eksisterende støjende fritidsanlæg og militære anlæg med angivelse af vejledende støjkonsekvenszoner fremgår af kortet.

Inden for støjkonsekvenszoner må der ikke etableres støjfølsom arealanvendelse, herunder bygges boliger og lignende, med mindre den fremtidige anvendelse sikres mod støjgener.

Etablering af støjfølsom arealanvendelse indenfor støjkonsekvenszonen omkring Forsvarets anlæg ved Jægerspris kræver særlig aftale med de statslige myndigheder jf. planlovens § 15a.

Andre artikler fra denne uge